« Najít podobné dokumenty

Obec Olešenka - Nošení roušek na veřejnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešenka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nošení roušek na veřejnosti
Nošení roušek na veřejnosti: OlešenkaNošení roušek na veřejnosti
      USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18.března 2020 č.247 o přijetí krizového opatření  V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b) krizového zákona.Vláda I.zakazuje s účinností od 19.března 2020 od 00:00 hod.všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště,bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) jako je respirátor,rouška,ústenka,šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání šíření kapének; II.nařizuje všem osobám,které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potřeby.Výjimky podle usnesení vlády ze dne 15.března 2020 č.215 podle bodu: a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými),b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např.dobrovolnictví,sousedská výpomoc),c) I/f druhá část věty (cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých),d) I/h (pobyt v přírodě nebo parcích) se na tyto osoby nevztahují; III.upozorňuje,že na osoby uvedené v bodě II.tohoto usnesení platí všechna opatření vyplývající ze všech dalších usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest); IV.nařizuje všem osobám uvedeným v bodě II.tohoto usnesení (pendleři) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčn...

Načteno

edesky.cz/d/3694970

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Olešenka
23. 05. 2020
23. 05. 2020
23. 05. 2020
23. 05. 2020
23. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Olešenka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz