« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Rozhodnutí hejtmana - roušky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí
331037 2020! KHK
<br> ||||l lllll ||||| lllll l_llll ||||l || ||| l|||| |||||
<br> Královéhradecký kraj PhDr.XXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> hejtman VYŘIZUJE: „ _ ODBOR | ODDELENI: kancelář hejtmana ! krizového řízení LENKA | MOBIL: E-MAIL:
<br> DATUM: 18.03.2020
<br> Počet listů: 2
<br> Počet příloh: 0 flistů: 0 Počet svazků:0
<br> Sp.znak,sk.režim:
<br> ROZHODNUTÍčl
<br> hejtmana Královéhradeckého kraje o zákazu vstupu,pobytu a pohybu osob na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu
<br> Hejtman Královéhradeckého kraje na základě rozhodnutí vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu ze dne 12.03.2020 a vsouladu s š 14 odst.6 a 5 14 odst.4 písm.h) zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „krizový zákon“) <,>
<br> nařizuje na území Královéhradeckého kraje zákaz vstupu,pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústenky,roušky,respirátory,šátky,šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty)
<br> na veřejné prostranství,do prostředků veřejné hromadné dopravy,provozoven (jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu),sociálních a zdravotnických zařízení,sídel orgánů veřejné moci,správních orgánů a integrovaného záchranného systému,škol a školských zařízení,pošta lékáren <,>
<br> a to na období od 18.03.2020 12.00 hodin do odvolání,nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu <.>
<br> 33037120201KHK
<br> ||||| ||l|| l||| ||||l |||_ll |||ll ||||| |l||| |||||
<br> Všechny osoby jsou povinny řídit se pokyny orgánů krizového řízení a příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil,provádějících kontrolu dodržování tohoto nařízení <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dané nařízení je vydáno z důvodu naléhavého obecného zájmů v souladu s krizovými opatřeními vlády České republiky k ochraně zdraví pro zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-Z <.>
<br> Účelem vydáni nařízení je snaha o odvrácení neodkladného nebezpečí ohrožení životů a...

Načteno

edesky.cz/d/3694649

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz