« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Koronavirus - oznámení občanům

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí
Obec Češov
Češov 49,506 01 Jičín
 776 177 788 XXXXXXX XXXXXXXX
D a t o v é s c h r á n k y : m 7 q a p f x
E m a i l : c e s o v @ t i s c a l i.c z
I n t e r n e t o v é s t r á n k y : w w w.c e s o v - l i b e s i c e.c z
<br> Koronavirus – informace občanům
<br> Vážení spoluobčané <,>
<br> Naše republika,a tím i naše obec,se dostala do mimořádné situace způsobené pandemií koronaviru <.>
Vláda vyhlásila nouzový stav na dobu od 14 hodin 12.března 2020,a to po dobu 30 dnů.Obracím
se na vás s laskavou žádostí a prosbou o zodpovědný přístup při dodržování opatřeních vyhlášených
Vládou České republiky.Zachovejte klid a rozvahu.Jedná se o opatření ke snížení výskytu nemoci
Koronavirus,kdy vás proto žádám o dodržování veškerých opatření vyhlášených Vládou České
republiky a nebrali je na lehkou váhu,neboť situace je opravdu vážná.Doporučuji vyhnout se
setkání s větším počtem osob,aby bylo minimalizováno šíření viru <.>
<br> Vzhledem k aktuálnímu stavu se do odvolání ruší úřední hodiny obecního úřadu v Češově <,>
případnou veškerou komunikaci provádějte v nutných případech telefonicky,písemně nebo
elektronicky <.>
<br> V případě seniorů a lidí s omezenými možnostmi pohybu obec ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů Liběšice nabízí,že po vzájemné dohodě zajistí donášku základních potravin <,>
případně léků.V případě zájmu o tuto službu mě kontaktujte na telefonu 776 177 788 a to
i v případě jakéhokoliv dotazu nebo pomoci <.>
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
starosta

Načteno

edesky.cz/d/3694648

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz