« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Zákaz vstupu bez roušek Vyvěšeno 18. března 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zákaz vstupu bez roušek Vyvěšeno 18. března 2020
ROZHODNUTÍ
hejtmana Olomouckého kraje
<br> o zákazu vstupu,pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového
stavu ze dne 18.3.2020 č.3/2020
<br>
<br>
Podle ust.§ 14 odst.4 písm.h) a za použití zmocnění ust.§ 14 odst.6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém
řízení a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „krizový zákon“) a v souvislosti
s nouzovým stavem vyhlášeným ve Sbírce zákonů č.69/2020 usnesením Vlády České republiky
ze dne 12.3.2020 č.194
<br>
nařizuji zákaz vstupu,pobytu a pohybu osob na území bez ochranných prostředků
dýchacích cest (roušky,respirátory,šátky,šály a obdobné tkaniny)
<br>
do prostředků veřejné hromadné dopravy,provozoven,jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu <,>
sociálních a zdravotnických zařízení,sídel orgánů veřejné moci,správních orgánů a integrovaného
záchranného systému,školských zařízení,pošt a lékáren na území Olomouckého kraje,počínaje dnem
18.03.2020 od 12:00 do odvolání,nejdéle však po dobu trvání krizového stavu <.>
<br>
<br> Osoby jsou povinny podřídit se pokynům orgánů krizového řízení a příslušníkům bezpečnostních sborů
a ozbrojených sil provádějících střežení a kontrolu <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Zákaz vstupu,pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území je nařizován z důvodu naléhavého
obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů,zdraví a majetku obyvatel žijících
v území,pro které je vyhlášen výše uvedený krizový stav <.>
<br>
<br> Poučení
<br> Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání <.>
<br> Při poskytování náhrad věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření se postupuje
podle ustanovení § 35 a § 36 krizového zákona.Peněžní náhradu je povinen vyplatit orgán krizového
řízení,který o omezení práva nebo uložení povinnosti rozhodl.Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od
ukončení nebo zrušení krizového stavu,v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu <.>
<br> V případě nesplnění povinností stanovených tímto rozhodnut...

Načteno

edesky.cz/d/3691806

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz