« Najít podobné dokumenty

Obec Řípec - Rozpočtové opatření č.2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řípec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.2
I,10.3.2020."20,-1.0:1 _ obe’anu'ra'd Ripéb.\,<.> : Vytis‘téno:_ ‘ I’ Str’ana-u '12 f1 DokIadé.R012020I002 Rozpoét0vé opatrenfc c.2 ' '~' - Pfipravenddne.3.2.2020 Schvaleno dne_.2.9 2.2020 ‘ {'finwfiw 194w XXXX XXX ”Né Zr Uz ' - ‘ Org" Org X ' Rozpoétové polozka Duvod 217:1ij Vfgdaje Financovéni'.3631 5139 '000 03000000000 000000‘Nékup-material'u *j <.>,n.Chybné >rozpoétovéno- 0,00- 3 000,001; 1.1 3631: 5159 ' 000 0.100000" 270000,000000 'Néku'12 ’ostathich' slfiieb Chybné‘rozpoétovéno :‘ ’ 0,00 8 000,00 3631 5171000.0-0.10000?00001000000Opravy a udrzovéni ' ‘Chybnéi.rozpoétovéno 0,00 —13 000,00" 3723 5137.000 0 00000710000 '000000 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 'Nerozpoétovéno,0,00 37 721,00 : 37209 5169 000,0100000 50000 000000 Nékup ostatnich sluzeb Nerdipoétovéno 0,00 929,100.0000 8115 00007000000000 000000 Financovani Vyrb‘vnani 0,00 ‘ 0,005‘ 363650,00 » Souhrnzadoklad Rozpoctové opatfgni c.2 26.ROI2020I002 ’,PrijIny: zvyseni " M.0,00 ’-" snI’zenI’ 0,00 = rozdI’l 0,00.<.> vydaje: zvysem’ 49 650,00 - I snizeni 13 000,00 ' = rozdil ' 36 650,00 FinancovénI -zmé_n2 celkem ‘ " 36 650,00 Kontrola ’ ~36 650,00 Omézenidokladfl: DokI2d éjsld: ROI2020I002 Celkovy souhrn za dpklady.V »:,<.>.<.> PrI’jmy: zvyéem 000 -'.sniieni v 0,00 =.rozdI’l V ' 0,00 ' Vydaje:'- ’ {zvyéén’i ’ 49 650,00 »_~' ‘sniieni:.13 000,00: 2 rozdil K j.36 650,00.Financovém’ -zmén2 ceIkem ' I 36 650,00 >:‘ Kontrola‘.-36 650,00,- "Strana 1 ; __

Načteno

edesky.cz/d/3690729


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řípec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz