« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje
3 Středočeský kraj
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Jermanová,hejtmanka
<br> Č.j.: 045161/2020/KUSK Praha dne 18.03.2020
<br> ROZHODNUTÍ
<br> hejtmanky Středočeského kraje o zákazu vstupu,pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu
<br> č.2I2020
<br> Podle ust.š 14 odst.4 písm.h) zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „krizový zákon“),v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12.3.2020 za použití zmocnění ad.5 14 odst.6) zákona č.240/2000 Sb.o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),v platném znění <,>
<br> nařizují:
<br> zákaz vstupu,pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky,respirátory,šátky,šály a obdobné tkaniny)
<br> do prostředků veřejné hromadné dopravy,taxislužby,provozoven,jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu,sociálních a zdravotnických zařízení,sídel orgánů veřejné moci,správních orgánů a integrovaného záchranného systému,školských zařízení,pošt a lékáren na území Středočeského kraje,počínaje dnem 18.03.2020 od 18:00 hod.do odvolání,nejdéle však po dobu trvání krizového stavu <.>
<br> Osoby jsou povinny podřídit se pokyny orgánů krizového řízení a příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil,provádějících střežení a kontrolu.Odůvodnění
<br> Zákaz vstupu,pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území je nařizován z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů,zdraví a majetku obyvatel žijících v území,pro které je vyhlášen krizový stav <.>
<br> Poučení Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání <.>
<br> Při poskytování náhrad věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření se postupuje podle ustanovení 5 35 a 5 36 krizového zákona.Peněžní náhradu je povinen vyplatit orgán krizového řízení,který o omezení práva nebo uloženi povinnosti rozhodl.Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušeni krizového stavu,v jehož důsledku vznikl n...

Načteno

edesky.cz/d/3688749

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz