« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Opatření hejtmana v době nouzového stavu.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření hejtmana v době nouzového stavu.
PARDUBICKÝ XXXX XXXXXX XXXXXXXXX hejtman Pardubického kraje
<br> V Pardubicích dne XX.3.2020 Č.j.: KrÚ 24282/2020
<br> OPATŘENÍ HEJTMANA v DOBĚ nouzovÉHo STAVU 03/2020
<br> Podle ustanovení 5 14 odst.4 písm.h) zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“) vsouvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12.3.2020 za použití zmocnění uvedeném v ustanovení 5 14 odst.6 krizového zákona
<br> 1) nařizuji zákaz vstupu,pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky,respirátory,šátky,šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné dopravy,provozoven,jejichž provoz je povolen příslušnými vládními usneseními i za nouzového stavu (zejména prodejny potravin,pohonných hmot a paliv,hygienických prostředků,lékárny,výdejny zdravotnických prostředků,prodejny tiskovin a tabákových výrobků apod.),sociálních a zdravotnických zařízení,školských zařízení a pošt na území Pardubického kraje počínaje dnem 18.3.2020 od 18:00 hodin do odvolání,nejdéle však do doby trvání nouzového stavu <.>
<br> ukládám a) obcím Pardubického kraje vyhlášení tohoto opatření a informování veřejnosti všemi v místě obvyklými komunikačními prostředky (místní rozhlas,webové stránky apod.),b) dopravcům zabezpečujícím veřejnou dopravu zveřejnit toto opatření ve vozidlech veřejné dopravy a na jiných vhodných místech <.>
<br> žádám Krajským úřadem Pardubického kraje oslovené provozovatele televizního a rozhlasového vysílání sodvoláním na ustanovení 9“ 30 krizového zákona o neprodlené zveřejnění obsahu tohoto krizového opatření bez úpravy obsahu a smyslu.Odůvodnění Zákaz vstupu,pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území je nařizován zdůvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů,zdraví a majetku obyvatel ŽIjICÍCh v území,pro které je vyhlášen krizový stav <.>
<br> Poučení
<br> Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání <.>
<br> Při poskytování náhrad věcné škody vzn...

Načteno

edesky.cz/d/3686735

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz