« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Závěrečný účet Svazku Rokytno-Chvojenec.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet Svazku Rokytno-Chvojenec.
Licence: W87J XCRGBZUC /ZNC (24012019 / 01012019)
<br> Svazek obcí Rokytno-Chvojenec
<br>,<.> š.?
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019
<br> (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2020
<br> Údaje o organizaci
<br> identiflkační číslo 70962804
<br> název Svazek obcí Rokytno-Chvojenec ulice,č.p.30
<br> obec Chvojenec
<br> PSČ,pošta 534 01
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 724180927
<br> fax
<br> e-mail svazekrokytno©emaích WWW stránky sorch.cz
<br> Etopiňašíščš íšcšag'e eřganšzece
<br> (šp—een závěrečeéžše aščtu l.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů lIl.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) lV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy — informativně Vl.Majetek Vll.Vyúčtování flnančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody Vlll.Vyúčtování flnančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření sjejich majetkem Xl.Ostatní doplňující údaje
<br> 18.02.2020 14h36m22$ Zpracováno systémem UCRCR) GORDICCR) spol.s r.0 <.>
<br> strana 1 / 6
<br> Licence: W87J
<br> XCRGBZUC /ZNC (24012019 / 01012019)
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 1 400 400,00 1 502 500,00 1 561 330,51 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 170 000,00 705 000,00 Příjmy celkem 1 400 400,00 1 672 500,00 2 266 330,51 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 400 000,00 1 502 100,00 1 561 126,27 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 400 000,00 1 502 100,00 1 561 126,27 2141 Příjmy z úroků (část) 400,00 400,00 204,24 214 Výnosy z finančního majetku 400,00 400,00 204,24 21 Příjmy z vl.čínn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.1 400 400,00 1 502 500,00 1 561 330,51 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 400 400,00 1 502 500,00 1 561 330,51 “Vlastní p...

Načteno

edesky.cz/d/3686734


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz