« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Nařízení ÚKZÚZ k řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin přípravkem Actara 25 WG (PDF, 805 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 805 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
<br> 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br>
<br>
1/4
<br>
<br>
<br>
<br> Útvar: OdPP Spisová zn.: SZ UKZUZ 012840/2020/02851
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX Č.j.: UKZUZ XXXXXX/XXXX
<br> E-mail: libuse.konopikova@ukzuz.cz Označení: UKZ / actara 25 wg
<br> Telefon: +420 545 110 489
<br> Adresa Zemědělská 1a,613 00 Brno Datum 17.března 2020
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povolení
<br> přípravku na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití
<br>
<br> Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán
<br> ve smyslu § 72 odst.1 písm.e) zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),tímto
<br>
<br>
<br> povoluje
<br>
<br> podle § 37a odst.1 zákona v návaznosti na čl.53 nařízení Evropského parlamentu a Rady
<br> (ES) č.1107/2009,v platném znění („dále jen „nařízení ES“)
<br>
<br> omezené a kontrolované použití přípravku Actara 25 WG (4476-0)
<br>
<br> následujícím způsobem:
<br>
<br> Čl.1
<br>
<br> 1.Rozsah použití přípravku:
<br> 1) Plodina <,>
<br> oblast
<br> použití
<br> 2) Škodlivý organismus <,>
<br> jiný účel použití
<br> Dávkování <,>
<br> mísitelnost
<br> OL Poznámka
<br> 1) k plodině
<br> 2) k ŠO
<br> 3) k OL
<br> 4) Pozn <.>
<br> k dávkování
<br> 5) Umístění
<br> 6) Určení
<br> sklizně
<br> chmel šedavka luční,drátovci <,>
<br> lalokonosec libečkový <,>
<br> dřepčík chmelový
<br> 0,2 kg/ha AT 1) od 11 BBCH
<br> do 33 BBCH
<br>
<br> AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní <.>
<br>
<br> Plodina,oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max.počet aplikací v plodině
<br> chmel 600 l/ha postřik pásový 1x/rok
<br>
<br>
<br>
<br> 2/4
<br>
<br> Plodina bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 %
<br> Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohle...

Načteno

edesky.cz/d/3683797

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz