« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Libuš - Rozhodnutí primátora hlavního města Prahy -  zákaz vstupu, pobytu a pohybu veřejnosti bez ochranných prostředků dýchacích cest

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Libuš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skm c25820031812401.pdf (pdf, 123.89 KB)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PRIMÁTOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>,ROZHODNUTÍ_ PRIMATORA HLAVNIHO MESTA PRAHY
<br> o zákazu vstupu,pobytu a pohybu osob na území hl.m.Prahy za nouzového stavu ze dne 17.března 2020 &.2l2020ICOV19
<br> Podle ust.& 14 odst.4 písm.h) zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „krizový zákon“) a v souvislosti s nouzovým stavem,který byl vyhlášen Vládou ČR ze dne 12.března 2020 č.194 <.>
<br> nařizuji zákaz vstupu,pobytu a pohybu veřejnosti bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky,respirátory,šátky,šály a obdobné tkaniny)
<br> do prostředků veřejně hromadné dopravy,provozoven,jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu,sociálních a zdravotnických zařízení,sídel orgánů veřejné moci,správních orgánů a integrovaného záchranného systému,školských zařízení,pošt,lékáren,a na nástupiště určená k nástupu a výstupu osob z prostředků veřejné silniční a drážní dopravy (není-li vymezení prostoru nástupiště zřejmé,nebo neni-li viditelným značením takový prostor jinak vymezen,pokládá se za nástupiště veřejně přístupný prostor o šířce 5 m a délce 30 m před a 5 m za označníkem zastávky ve směru jízdy dopravního prostředky),ato na území hl.m.Prahy <,>
<br> počínaje dnem 18.03.2020 od 12:00 do odvolání,nejdéle však po dobu trvání krizového stavu <.>
<br> Osoby jsou povinny podřídit se pokynů orgánů krizového řízení a příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil,provádějících střežení a kontrolu <.>
<br> Odůvodnění
<br> Zákaz vstupu,pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území je nařizován z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů,zdraví a majetku obyvatel žijících v území,pro které je vyhlášen výše uvedený krizový stav <.>
<br> Poučení Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání <.>
<br> Při poskytování náhrad věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření se postupuje podle ustanovení 5 35 a 5 36 krizového zákona...

Načteno

edesky.cz/d/3683403

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Libuš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz