« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Libuš - MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení konání veřejného projednání návrhů změn vlny 12 - Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Libuš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skm c25820031713490.pdf (pdf, 50.17 KB)
P R A H A HLAVNÍ MĚSTO PRAHA P RA G U E MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY '
<br> P RA G A Odbor územního rozvoje PRA G
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ konání veřejného projednání návrhu změn Vlny 12 Z 3148/12,Z 3158/12 a Z 3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavm'ho města Prahy
<br> S ohledem na aktuální situaci s přihlédnutím k nařízení Vlády České republiky je plánované Veřejné projednání,které se mělo konat dne 24.3.2020 od 10.30 hod.v sále CAMP — amfiteátr,Vyšehradská 51,Praha 2
<br> ZRUŠENO <.>
<br> Nový termín konání Veřejného projednání bude oznámen v souladu s platnými právními předpisy,zejména se zákonem č.183/2008 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Pro informaci uvádíme,že termíny pro podání připomínek,stanovisek a námitek jsou vázány na datum konání veřejného projednání <.>
<br> v z.Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Ing.XXXXXX XXXXX ___ _ ředitel odboru Vyvěšeno “"XX Á? ; - XXXX ] podepsáno elektronicky 891mm dne: 25.3.2050 1 _m-
<br> ÚŘAD MĚ'STs.K *_„JAŠ „„ PRAHA - uĚuŠ " treska 35,142 00 Praha 4
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 tel.: Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> e-mail: postaQQrahaeu,ID DS: 48ia97h
<br> lcktronický má.!r.<.> =_.1[aju Cmilikál __ <.>
<br> Vydal.ACA
<br>.| | Platnost do.75.4.2020

Načteno

edesky.cz/d/3683400

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Libuš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz