« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Opatření obecné povahy při epidemii

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy při epidemii
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ
<br>
<br>
V Jihlavě dne 16.března 2020
<br> Č.j.:
KHSV/05900/2020/JI/Ř/Říha
<br> Sp.značka:
S-KHSV/05900/2020
<br> Počet listů/příloh:
2/0
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Nařízení mimořádného opatření při epidemii
<br> Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“) jako správní orgán věcně příslušný podle § 82 odst.2 písm.m) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušný podle § 69 odst.2 zákona o ochraně veřejného zdraví vydává podle § 69 odst.1 písm.b) a odst.2 ve spojení s § 94a odst.2 zákona o ochraně veřejného zdraví postupem podle § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),toto opatření obecné povahy:
<br> S účinností ode dne 16.3.2020 od 11:00 hod se k zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2:
<br> 1.všem osobám s trvalým či jiným pobytem nacházejícím se dne 16.3.2020 na katastrálním území Kynice se s okamžitou platností zakazuje opustit toto území obce a dále se zakazuje pohyb těchto osob mimo místo jejich trvalého pobytu,popřípadě mimo místo jiného pobytu,a to do odvolání,minimálně však po dobu 14 dnů,a to s výjimkou cest uvnitř tohoto území:
0.nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např.nákupů potravin,léků a drogerie,krmiv pro zvířata,pohonných hmot) <,>
0.do zdravotnických zařízení,včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých a zařízení veterinární péče <,>
0.nezbytně nutných k zajištění výše uvedených potřeb a služeb pro jinou osobu nacházející se ve výše uvedeném katastrálním území <,>
0.za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých <,>
0.a dále k výko...

Načteno

edesky.cz/d/3680703

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz