« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Veřejné instituce - omezení pracovní doby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Finanční správa
Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15.března 2020
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454
Ing.Mgr.Zuzana Mašátová,tisková mluvčí,Generální finanční ředitelství
 
Od pondělí 16.3.2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen.Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem,územním pracovištěm) <.>
 
Omezen bude i provoz pokladen.Konkrétní informace podá místně příslušný finanční úřad.Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně – přehled příslušných čísel účtů jednotlivých finančních úřadů <.>
 
Finanční správa ruší výjezdy pracovníků do obcí i původně ohlášené rozšířené úřední hodiny finančních úřadů,které byly plánovány na období 23.3.– 1.4.2020.Tato omezení však budou veřejnosti kompenzována chystanými opatřeními Ministerstva financí <.>
 
Dočasně bude omezen i provoz pracovišť v tzv.„optimalizovaném režimu 2+2“.Finanční správa proto začne jednat se starosty o možném umístění schránek finančních úřadů,do kterých budou moci poplatníci vhazovat v zalepených obálkách svá podání např.vyplněná daňová přiznání,která tímto budou platně podaná <.>
 
Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace <.>
 
Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu.Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111,která bude v provozu v pracovních dnech <.>
 
Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními,která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany.„Snažíme se najít takový model,který v aktuální situaci umožní i nadále veřejnosti komunikovat se správcem daně,“ dodává generální ředitelka Finanční správy XXXXXXX XXXXXXXXXX <.>
 
V Praze dne XX.března 2020
 
Ing.Mgr.Zuzana Mašátová
Tisková mluvčí
Generá...
Město Strakonice
Vážení občané <,>
Rada města Strakonice na dnešním mimořádném jednání rozhodla o následujících opatřeních <.>
S účinností od pondělí 16.3.2020 jsou až do odvolání uzavřeny všechny mateřské školy zřízené městem Strakonice <.>
Od pondělí 16.3.2020 je uzavřen pro veřejnost Městský úřad Strakonice.V provozu zůstávají pouze vybraná pracoviště zajišťující agendy na odboru vnitřních věcí – matrika,občanské průkazy a cestovní doklady,evidence obyvatel.Odbor dopravy bude mít v provozu oddělení dopravně správních agend,tedy vydávání řidičských průkazů a registr vozidel.V provozu zůstává podatelna MěÚ Strakonice <.>
Úřední hodiny na vybraných pracovištích budou v následujícím režimu: pondělí 8:00 – 10:00,14:00 – 16:00 hodin,středa 8:00 – 10:00,14:00 – 16:00 hodin,pátek 8:00 – 10.00 hodin <.>
Pokladna je veřejnosti uzavřena.Veškeré platby prosím provádějte bezhotovostně na otevřených pracovištích s platebními terminály,nebo převodem z účtu <.>
Vyzýváme občany,aby odložili vyřízení svých žádosti na pozdější dobu <.>
Situace si vyžádala minimálně na následující dva dny,tedy pondělí 16.3.a úterý 17.3.2020 uzavření Polikliniky Strakonice v Bezděkovské ulici 186 a to z důvodů komplexní dezinfekce celé budovy <.>
V tuto chvíli je na území města Strakonice potvrzen jeden pozitivní případ onemocnění nákazou COVID-19 <.>
O dalším vývoji situace budete neprodleně informováni prostřednictvím webových stránek města Strakonice: www.strakonice.eu a FBC profilu města Strakonice.Ti,kteří jsou zaregistrováni do elektronické komunikace s občany,budou dostávat bezodkladně e-mailové zprávy do svých elektronických schránek <.>
Vážení Strakoničtí,nepodléhejte panice,mnohdy strach je silnější než samotný nepřítel.Pevně věříme,že se celou situaci podaří zvládnout <.>
starosta města XXXXXXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3680696

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz