« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - NOUZOVÝ STAV - informace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení vlády - obchody zpřesnění, volný pohyb osob a jiné
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 35 Rozeslána dne 15.března 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 84.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 85.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 86.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 87.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 88.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 89.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 90.Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
<br>
<br> 84
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 15.března 2020 č.214
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst.1 písm.e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> I.nařizuje,že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č.194 ze dne 12.března 2020
<br> 1.lze u zaměstnanců,jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření,nahradit
čestným prohlášením,jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:
a) zdravotní průkaz podle § 19 odst.2 zákona č.258/2000 Sb <.>,ochraně veřejného zdraví a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a
b) posouzení zdravotní způsobilosti osob...
Hraniční přechody
1) Místa určená k  překračování vnitřních hranic České republiky
<br> Rakousko
<br> Silniční:
Hraniční úsek/hraniční znak:
<br> Dolní Dvořiště – Wullowitz
III/29 - III/30 - III/30b
(III/30 - III/30-2)
<br> České Velenice – Gmünd - Böhmzeil
V/39 - V/39-1
(V/39 - V/39-1)
<br> Nová Bystřice – Grametten
VI/44 - VI/44-1
(VI/44 - VI/44-1)
<br> Hatě – Kleinhaugsdorf
VIII/43-04,05 - VIII/44 - VIII/45
(VIII/43-13 - VIII/45)
<br> Mikulov – Drasenhofen
IX/72-4 - IX/73
(IX/73Ö - IX/73C)
<br>
<br> Německo
<br> Silniční:
Hraniční úsek/hraniční znak:
<br> Strážný - Phillippsreut
XII/1 - XII/2
<br> Pomezí nad Ohří - Schirnding
III/1 - III/2
<br> Rozvadov- Waidhaus (dálnice)
VI/4/6 - VI/4/6/0/1
<br> Folmava – Furth im Wald/Schafberg
VIII/18 - VIII/19
<br> XXXXXXX XXXX – Bayerisch Eisenstein
X/X - X/X
<br> XXXXXX XXX – Breitenau (dálnice)
IX/XX/X - IX/XX/X
<br> Hora Sv.Šebestiána - Reitzenhain
XIV/14 - XIV/14/1
<br>
<br> Letiště
<br> Praha/Ruzyně
Kbely
<br>
<br>
2) Další místa určená k  překračování vnitřních hranic
Pro nákladní silniční dopravu při dodržení dopravních omezení,osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice,zejména přeshraniční pracovníky a další osoby,a to v době od 5:00 do 23:00 <.>
<br> 1.Rakousko
<br> Silniční:
Hraniční úsek/hraniční znak:
<br> Vratěnín – Oberthürnau
VII/44-3 - VII/45
(VII/44-6 - VII/45)
<br> Valtice – Schrattenberg
X/17-3 - X/18
(X/17-6 - X/18)
<br> Hevlín – Laa an der Thaya
IX/26 - IX/26-1
(IX/26 - IX/26-1)
<br>
<br>
1.Německo
<br> Silniční:
Hraniční úsek/hraniční znak:
<br> Všeruby – Eschlkam
IX/1 - IX/2
<br> Jiříkov – Neugersdorf
III/6 - III/7
<br> Vojtanov –Schönberg
XXI/22/23 - XXI/22/24
<br> Cínovec - Altenberg
X/15/2 - X/15/3
<br> Petrovice – Lückendorf
I/11 – I/12
<br> Boží dar – Oberwiesenthal
XVII/1 – XVII/2
<br>
<br>
<br> Příloha
<br>
3) Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky
/Musterzertifikat für grenzüberschreitende Pendler
<br> Potvrzení o výkonu zaměstnání/ Arbeitsbescheinigung
<br> Potvrzuje se,že osoba/ Bestäti...
Info o ochraně vnitřních hranic
Praha 15.března 2020
Počet listů: 3
Přílohy: 1/3
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst.1 zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl.28 odst.3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399,kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2
<br>
dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky <,>
<br> a to v období od 16.března 2020 00:00 do 4.dubna 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici <.>
<br> I <.>
1) Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace <.>
2) Vnitřní hranice lze překračovat pouze
a) v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to bez časového omezení a
b) v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to v době od 5:00 do 23:00,pokud se jedná o nákladní silniční dopravu při dodržení dopravních omezení,osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice,zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice České republiky a další osoby,které prokáží důvody zvláštního zřetele <.>
3) Omezení uvedená v odst.2 se nevztahují na:
a) integrovaný záchranný systém,jehož režim překračování státních hranic je upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a sousedním státem <,>
b) osoby v případě nepředvídané mimořádné situace <,>
c) dopravce v souladu s body II.4 <.>,II.5.a III.usnesení vlády ze dne 12....
Nařízení vlády - obchody
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 33 Rozeslána dne 14.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 82.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 82
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 14.března 2020 č.211
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru,označovaný jako SARS CoV-2,na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst.1 písm.e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona
<br> Vláda
<br> I.zakazuje
<br> 1.s účinností ode dne 14.března 2020 od 6:00 hod.do dne 24.března 2020 do 6:00 hod.maloobchodní
prodej a prodej služeb v provozovnách,s výjimkou těchto prodejen:
– potravin <,>
– výpočetní a telekomunikační techniky,audio a video přijímačů,spotřební elektroniky,přístrojů a dal-
ších výrobků pro domácnosti <,>
<br> – pohonných hmot <,>
– paliv <,>
– hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
– lékárny a výdejny zdravotnických prostředků <,>
– malých domácích zvířat <,>
– krmiva a dalších potřeb pro zvířata <,>
– brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
– novin a časopisů <,>
– tabákových výrobků <,>
– služeb prádelen a čistíren <,>
– prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky <,>
<br> přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně <,>
<br> 2.s účinností ode dne 14.března 2020 od 6:00 hod.do dne 24.března 2020 do 6:00 hod.přítomnost
veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb,s výjimkou provozoven,které neslouží pro veřej...
Opatření o zákazu pořádání kulturních a sportovních akcí
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12.března 2020 č.199
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda vsouladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti S prokázáním výskytu koronaviru foznačovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu 5 5 písm a) až e) a 5 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o přijetí krizových Opatření,timto ve smyslu ustanovení 5 6 odst.1 písm b) krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> !.zakazuje
<br> 1.S účinností ode dne 13.března 2020 od 6:00 hod.divadelní,hudební,filmová a další umělecká představeni,Sportovní,kulturní,náboženské,spolkové,taneční,tradiční ajim podobné akce ajiná Shromáždění,výstavy,slavnosti,poutě,přehlídky,ochutnávky,trhy a veletrhy,vzdělávací akce,a to jak veřejné,tak soukromě,s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob,a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.Tento zákaz se nevztahuje na schůze,zasedání a podobné akce ústavních orgánů,orgánů veřejné moch soudů a jiných veřejných osob,které se konají na základě zákona,a na pohřby <,>
<br> 2.s účinností ode dne 13.března 2020 od 20:00 hod.přítomnost veřejnosti v čase mezi 20.00 hod.a 600 hod.v provozovnách stravovacích Služeb <,>
<br> 3.S účinností ode dne 13.března 2020 od 6:00 hod.činnost provozoven stravovacích Služeb,umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahUjíci 5 000 m2 <,>
<br> 4.s účinností ode dne 13.března 2020 od 6:00 hod.přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých Služeb - posilovny,přírodní a umělá koupaliště,solária,sauny,wellness Služby,hudební a společenské kluby,zábavní zařízení,veřejně knihovny a galerie;
<br> !|.ruší ke dni 13.března 2020 k 6:00 hod.mimořádně opatření Ministerstva zdravotn...
Informace MŠMT k nouzovému stavu
tel.ústředna: +420 234 811 111
Podatelna pro veřejnost: Po - Pá 7:30 - 15:30
Elektronická podatelna: posta@msmt.cz
www.msmt.cz
<br> Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy
Kancelář ministra
Karmelitská 529/5,Malá Strana
118 12 Praha 1
<br>
<br> Číslo jednací
MSMT-11703/2020-2
<br> Datum 12.3.2020
<br>
<br> Informace k vyhlášení nouzového stavu
<br> Vláda svým usnesením ze dne 12.3.2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost
<br> žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:
<br> - základní umělecké školy (nově) <,>
<br> - zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově) <,>
<br> - jazykové školy (nově) <,>
<br> - jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově) <,>
<br> - základní školy <,>
<br> - střední školy a konzervatoře <,>
<br> - vyšší odborné školy
<br> - vysoké školy (více informací http://www.msmt.cz/nouzovy-stav-a-vysoke-skolstvi) <.>
<br> Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva
<br> zdravotnictví ze dne 10.3.2020 <.>
<br> Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů.Na základní škole se týká také přípravných tříd a
<br> přípravného stupně základní školy speciální.Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách
<br> a školských zařízení <.>
<br> Zákaz se ode dne 13.3.2020 nově týká základních uměleckých škol a jazykových škol s právem
<br> státní jazykové zkoušky a také jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou v institucích
<br> zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí <.>
<br> Zákaz nově rovněž dopadá od 13.3.2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a studenty <,>
<br> jako jsou např.zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy,školy v přírodě <,>
<br> výměnné pobyty.V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit <.>
<br> Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové
<br> vzdělávání (pro děti,žáky a studenty i jiné účastníky),tj.školních družin,školních klubů...
Info - Poliklinika Strakonice
DŮLEŽITÁ INFORMACE
Vážení občané <,>
Na Poliklinice ve Strakonicích byl potvrzen výskyt KORONAVIRU <.>
Poliklinika bude nejméně dva dny /pondělí,úterý/ zavřená <.>
Lékaři včetně MUDr.Pilné jsou v karanténě,dokud nebudou známy výsledky testů na KORONAVIR <.>
<br> MUDr.Pilná vzkazuje svým pacientům,že od středy 18.3.2020 přebírá její pacienty MUDr.Ryšavý vždy tři hodiny ráno <.>
<br> Pokud byste potřebovali vystavit recept,MUDr.Pilná je schopná vystavit ho z domova <.>
<br> Telefon na doktorku Pilnou: 602651899
Telefon na doktora Ryšavého: 383324728
<br> V Třešovicích dne 15.3.2020
XXXX XXXXXXXXXX
NOUZOVÝ STAV - důležité info
tel.ústředna: +420 234 811 111
Podatelna pro veřejnost: Po - Pá 7:30 - 15:30
Elektronická podatelna: posta@msmt.cz
www.msmt.cz
<br> Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy
Kancelář ministra
Karmelitská 529/5,Malá Strana
118 12 Praha 1
<br>
<br> Číslo jednací
MSMT-11703/2020-2
<br> Datum 12.3.2020
<br>
<br> Informace k vyhlášení nouzového stavu
<br> Vláda svým usnesením ze dne 12.3.2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost
<br> žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:
<br> - základní umělecké školy (nově) <,>
<br> - zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově) <,>
<br> - jazykové školy (nově) <,>
<br> - jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově) <,>
<br> - základní školy <,>
<br> - střední školy a konzervatoře <,>
<br> - vyšší odborné školy
<br> - vysoké školy (více informací http://www.msmt.cz/nouzovy-stav-a-vysoke-skolstvi) <.>
<br> Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva
<br> zdravotnictví ze dne 10.3.2020 <.>
<br> Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů.Na základní škole se týká také přípravných tříd a
<br> přípravného stupně základní školy speciální.Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách
<br> a školských zařízení <.>
<br> Zákaz se ode dne 13.3.2020 nově týká základních uměleckých škol a jazykových škol s právem
<br> státní jazykové zkoušky a také jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou v institucích
<br> zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí <.>
<br> Zákaz nově rovněž dopadá od 13.3.2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a studenty <,>
<br> jako jsou např.zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy,školy v přírodě <,>
<br> výměnné pobyty.V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit <.>
<br> Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové
<br> vzdělávání (pro děti,žáky a studenty i jiné účastníky),tj.školních družin,školních klubů...

Načteno

edesky.cz/d/3680694

Meta

Prodej   Nabídka zaměstnání   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz