« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Žádost o informaci AMA s.r.o. + odpověď

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o informaci AMA s.r.o. + odpověď
Úůecnf úřad NaEavřce se Ralfem Chfum 2! 2152 EU Nůžavife
<br> www.naizulfiťe.x'z.cmmrmfa-nafszíce.cz ref.: JH? Sá! Má
<br> 4! JUN-14 !.- Í ?á-TUJÚ
<br> AMA,s.r.o.Voroněžská „4.05 Mil EH Líberťc !
<br> Na šum-“i'm Hi.březnu JUJU
<br> E05! a paskvrnurř informací dle p_íkmm 5.MW! ??? Sb <.>
<br> Na základě I'hší ÍÚEŘM'H í) mas-kymmf řqfáfrmucí dh: nikam: č.If)ů:“f999 Sb.::.wmhudmšm
<br> přňa'rupn k inýxrmaťfm ::::de Seznam mvmffčnífh prqjekm Uhra.-"s"u!ž:;r1-'íc:ť:
<br> Přínavhu M'Čaarťfíém !: hadru-č.HC-IHI.ji.-Tj mi!.Kč vč.DPH.Ákcm'.arch.Hin-fav Šmoh'k.2523 Inrťnzífřkm'ť ffi—"K 312 mi?.fw: DPH.EMFLTIHHŠM.ana.<.> EÚJI
<br> l*3*.€fa1'hamf1.wrk11 Puzderny.2.?mH.Kč vč.DPH.KH-Mmryf'exkci Ml.-m.2923
<br> Husrav-ha manka ('hmm.J mi!.Kčvč.DPH.KH—Mrls'nf ["a'rká U_m.29.2!
<br> halami ÚŘAD Jaim: Pšen'
<br> gh: 9.1 NnLŽOVlCE
<br> vwř.s:!unmku nhfí:
<br> starostaůinaízovícenz
<br> Dd: Zdenka Matvsová c:matvoovaršlamamarketingcrz _ _,- „ „ --
<br> odeslano: pondělí 2.března zozo 12:2? gif“,;„HHĚD
<br> Komu: nalzovicetůlíolcz T - - -
<br> Předmět: Žádost o poskytnutí informaci
<br> Podepsáno: zmatvsovaíůťlamamarketíngcz Jr.-nou: - i? / <.>,Č.ULNAL/ & ' Šáh Ú
<br> * RSP
<br> eEGiara SraveaNICH PkDJEKTLI
<br> Žádost o poskytnutí informací
<br> Na základě zákona č,mana-ae Sb <.>,o svobodném půstopu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,vás žádáme o sdělení následující informace:
<br> O hž' i
<br> v rámci mapování investičních plánů měst,obcí a krajů pro rok 2020 a projektu RSP (registr stavebních projektů),který je určený na podporu stavebníků z celé ČR,1lífás žádáme o zaslání investičních plánů 1ll'ašeho města,Krajského úřadu či obce pro rok 2020.Resp.seznamu investičních! stavebních projektů či rekonstrukcí,které plánujete uskutečnit v lete-ch 2020-2022.Případně jsou dokončovánv z předchozích let a budou financovány : rozpočtu města,obce,krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za
<br> iBJ'ich Podpovr-
<br> " E |.| D,|,_ -název projekt -popís projektu -projektovou kancelář...

Načteno

edesky.cz/d/3677635


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz