« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Komplexní pozemkové úpravy- oznámení o vyložení soupisu nároku vlastníků.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Komplexní pozemkové úpravy- oznámení o vyložení soupisu nároku vlastníků.
šgíígimw STi-xm; Pozsmmw URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Pardubice
<br> Boženy Němcové 231,Zelené Předměstí,530 02 Pardubice
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: Obec Rokytno Naše značka: SPU 072169/2020/Ho Č.D.21
<br> Spisová značka: 2RP3041/2017-544201 533 04 Rokytno Vyřizuje.: XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> lD DS: z49per3
<br> E-mail: v.hovorka©spucr.cz
<br> Datum: 11.3.2020
<br> SPU 0321 BQIÉUEDIHU
<br> Illlllllllllllllllllllllllllllll
<br> 000554992772
<br> llll lllll
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rokytno a na části katastrálního území Chvojenec — žádost o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků
<br> V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rokytno a na části katastrálního území Chvojenec zabezpečil Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Pardubice (dále jen „pobočka") v souladu s ust.& 8 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků") podle jejich ceny,výměry,vzdálenosti a druhu,a to včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva,předkupního práva a věcného břemene.Vyhotovením soupisu nároků (vč.ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rokytno a části katastrálního území Chvojenec — firma Agroplan,spol.s r.o.Jeremenkova 9,14700 Praha 4.V souladu s ust.5 8 odst.1 zákona Vás žádáme o jeho vyložení po dobu 15 dnů (počínaje dnem 16.3.2020) na Obecním úřadě v Rokytnu (způsobem v místě obvyklým) <.>
<br> Po uplynutí výše uvedené lhůty Vás žádáme o zaslání oznámení o vyložení soupisu nároků s vyznačením data vyložení,zpět na adresu pobočky <.>
<br> lng.XXXXXX...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz