« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Oznámení o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území MSK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
*KUMSX01ZICY1*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systém řízení kvality
a systém environmentálního řízení
a auditu
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
Oznámení o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území
Moravskoslezského kraje
<br> Vážená paní primátorko <,>
Vážený pane primátore <,>
Vážená paní starostko <,>
Vážený pane starosto <,>
<br> Krajským úřadem Moravskoslezského kraje podle čl.4 nařízení Moravskoslezského kraje č.1/2017 ze dne
11.4.2017,kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požárů,byla dne 9.srpna 2018 vyhlášena doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území
Moravskoslezského kraje <.>
<br> Vážená paní primátorko,Vážený pane primátore,Vážená paní starostko,Vážený pane starosto,žádám Vás
o zveřejnění vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje (viz příloha)
způsobem u Vás obvyklým <.>
<br> O ukončení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje budete informováni
písemně <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
ředitel krajského úřadu
<br>
<br> Příloha: Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje <.>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Čj: MSK 115842/2018
Sp.zn.: KH/24335/2018/Plš
051.2 V10
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
Odbor: Odbor kancelář hejtmana
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: 595 622 208
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2018-08-9
<br>
2018-08-10T10:27:05+0000
Not specified
bez názvu
KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
<br> tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út,Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00
<br>
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle čl.4 nařízení Moravskoslezského kraje č.1/2017 ze dne 11.4.2017 <,>
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
<br> VYHLAŠUJE
DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ
<br> NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
<br> 1.Podle čl.2 písm.a) nařízení kraje se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů rozumí doba,kdy se klimatické
podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší,dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí
v půdě a vegetaci; zpravidla doba,po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu
na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“,zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby
(dále jen „období sucha“) <,>
<br> 2.Podle čl.3 nařízení kraje se za místa se zvýšeným nebezpečím požárů považují:
<br> a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje <,>
<br> b) lesopark,park,zahrada a porosty umožňující vznik a šíření požáru <,>
<br> c) sklady sena,slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje <,>
<br> d) plochy zemědělských kultur,které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru <.>
<br> 3.Podle čl.5 odst.1 nařízení kraje je v období sucha na místech se zvýšeným nebezpečím požárů
zakázáno:
<br> a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např.plošné vypalování suchých porostů a suché trávy,pálení
klestu a kůry,spalování hořlavých látek na volném prostranství apod.) <,>
<br> b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret) <,>
<br> c) používání pyrotechnických výrobků,pořádání ohňostrojů <,>
<br> d) používání jiných zdrojů zapálení ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vělopolí
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz