« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Informace k volbám do Evropského parlamentu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
hl OBEC VĚLOPOLÍ
<br> Obecní úřad Vělopolí Vělopolí 48,739 59
<br> Ve Vělopolí dne 25.03.2019
<br> Oznámení
<br> Starostka obce Vělopolí stanovuje podle 5 16 písm.c) zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č.409/2003 Sb <.>,o provedení některých ustanovení zákona č.62/2003 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů:
<br> - minimální počet členů okrskové volební komise konaných ve dnech 24.a 25.května 2019 na 4 osoby
<br> — pro obec Vělopolí byl ustanoven 1 volební okrsek se sídlem v budově obecního úřadu ve Vělopolí
<br> - Zapísovatelkou tohoto volebního okrsku byla jmenována pani XXXXXXXXX XXXX <.>
<br> Vladislava Latochová starostka obce.<.>,Evidenční číslo písemnosti: KMM? Vyvěšeno dne: JIŽ—óda; Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„.<.>.<.>.<.>.Za správnost:.<.> „mf :.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 739 59 Vělopolí 48 banka spojeni: 29827781/0100 Czech Republic IČO: 00 57 69 30 Tel.: +420 558 694 359 www.velopoli.cz
<br> e—mail: uradCcývelopolicz

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vělopolí
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz