« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Veřejné zasedání 3.4.2019 pozvánka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
IV.V e ř e j n é zasedání členů zastupitelstva
Obce V ě l o p o l í
<br> se koná ve středu 3.4.2019 v 17,00 hod <.>
<br> v budově obecního úřadu <.>
<br> Program:
1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu
2.Účetní závěrka obce za rok 2018
3.Závěrečný účet obce za rok 2018
<br> 4.Žádosti spolků o finanční dary na činnost v roce 2019
<br> 5.Realizace záměru stavby zpevněné plochy za obecním úřadem – cenové nabídky firem a výběr zhotovitele stavby
6.Smlouva o prodeji obecního pozemku p.č.617/2
7.DČOV v obci Vělopolí – Smlouva o dílo
8.Různé (rozpočtové opatření,retardéry,)
9.Usnesení,závěr
<br> Zasedání je veřejné <.>
<br> Latochová Vladislava
<br> starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/3672499

Meta

Prodej   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vělopolí
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz