« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
naše č.j.8811/2019
<br> datovou zprávou vožení <,>
<br> obracím se na Vás na základě zákona 106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektů
<br> Domistav CZ a.s.<.> se sídtem Foersterova 897.500 02 Hradec Králové,IČO: 27481107
<br> 0
<br> DOMISTAV HK s.r.o <.>,se sídlem Foersterova 897,500 02 Hradec KraLavé.iČO: 26007177 <.>
<br> Ke shora uvedeným subjektům vas žádám o poskytnutí informace.zda uvedený subjekt v minulosti podal vuči Vašemu organu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakózek,případně Vós Žádám o poskytnutí této nabídky <.>
<br> Ke všem uvedeným písemnostem mi postačí anonymizované podoba <.>
<br> S pozdravem <,>
bez názvu
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací s odkazem na Zákon č.106! 1999 Sb <.>,o svobodném přístupu kinformacím,sdělujeme,že obci Vělopolí nikdy nebyla firmami DOMISTAV CZ a.s.a DOMISTAV HK a.s.podána žádná písemnost <.>
<br> S pozdravem
<br> Latochová Vladislava starostka obce
<br> OBEC VĚLOPOLÍ 739 59 Vělopolí
<br> 739 59 Vělopolí 48 bank.spojeni: 29827781/0100 Czech Republic IČO: 00 57 69 30 Tel.: +420 558 694 359 www.velopoli.cz
<br> e—mail: urad©velopoli.cz

Načteno

edesky.cz/d/3672495

Meta

Zákon 106/1999   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vělopolí
25. 03. 2020
25. 03. 2020
25. 03. 2020
25. 03. 2020
25. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz