« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Rozpočet obce Vělopolí na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
správa
<br> Mistni
<br> - _ 3 5119“9 i :
<br> Schválený Schválený rozpočet 2019 rozpočet 2020
<br> Příj my OdPa Pol Kč Kč
<br> Daň z příjmů FO 1111 800 000 850 000 Daň z příjmů osvc 1112 20 000 20 000 Daň z příjmů F0 2 kap.výn.1113 75 000 80 000 Daň z příjmů PO 1121 640 000 750 000 Daň z příjmů PO za obce 1122 3 000 3 000 Daň z přidané hodnoty 1211 1 650 800 l 700 000 Odvody za odnětí půdy 1334 0 3 000 Poplatek za odpady 1340 120 000 150 000 Poplatek za psy 1341 4 200 4 900 Správní poplatky 1361 4 000 5 000 |Daň z hazardních her 1381 22 000 22 000 Daň z nemovitých věci 1511 135 000 140 000 Neinv.trasfer.ze SR 4112 60 900 68 100 Silnice,příjmy ze služeb 2212 5 000 5 000 Sběr a svoz kom.odp.3722 1 100 1 000 Využiv.a znešk.kom.odpadů 3725 50 000 60 000
<br> 6171 20 000
<br> 20909.„
<br>.' “mvaapna ;- * “zr.- n očctnarokžl) = _ „ ; Schválený Schválený
<br> rozpočet 2019 rozpočet 2020 Výdaje OdPa Kč Kč Silnice 2212 504 500 700 000 Ostatní pozemní komunikace 2219 200 000 500 000 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 45 000 45 000 Odvádění a čištění odp.vod 2321 500 000 500 000 Knihovna 3314 1 000 2 000 Ostatní záležitosti kultury 3319 0 2 000 Ostatní zál.kultury - XXXXXXX XXXX X XXX X XXX Využití volného času dětí a mládeže 3421 3 000 3 000 Ost.zájmová činnost,spolky 3429 150 000 150 000 Léčebný dlouhodobě nemocných 3524 0 10 000 Veřejné osvětlení 3631 120 000 120 000 Změny technologií vytápění 3713 45 000 0 Sběr a svoz kom.odpadů 3722 200 000 250 000 Péče o vzhled obce,zeleň 3745 500 800 lOchrana obyvatelstva 5212 40 000 25 000 Krizová opatření 5213 O 20 000 Zastupitelstva obcí 6112 920 000 950 000 Mistni správa 6171 781 000 521 000 Obecné výdaje z fm.operací 6310 5 000 5 000 ol'jištěni funkčně nespecifikované (majetek) 6320 7 000 7 000 Ostatní finanční operace 6399 3 000 3 000 Finanční vypořádání minulých let 6402 39 000 16 200 Ost.neinv.transf.6409 40 000
<br> _3' 611000
<br> Ve Vělopolí,dne 16.12.2019
<br> Souběžně zveřejněno na internetových stránkách obce www.velo...
bez názvu
Licence: D2PO ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012019
Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXX Datum zpracování: XX.XX.XXXX Čas zpracování: XXhXXmXXs Strana: 1
IČO: 00576930
<br> Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
<br> sestavený k 10/2019
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Vělopolí
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
a b X X X
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 800.000,00 800.000,00 722.964,56 90,37 90,37
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 20.000,00 20.000,00 16.024,58 80,12 80,12
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 75.000,00 75.000,00 69.379,15 92,51 92,51
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 640.000,00 640.000,00 635.317,82 99,27 99,27
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3.000,00 3.000,00 2.009,00 66,97 66,97
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1.650.800,00 1.648.800,00 1.382.572,67 83,75 83,85
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 3.000,00 2.608,50 ******* 86,95
0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom 120.000,00 120.000,00 107.950,00 89,96 89,96
0000 1341 Poplatek ze psů 4.200,00 4.200,00 4.050,00 96,43 96,43
0000 1361 Správní poplatky 4.000,00 4.000,00 4.380,00 109,50 109,50
0000 1381 Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z t 22.000,00 22.000,00 15.143,95 68,84 68,84
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 135.000,00 135.000,00 132.705,08 98,30 98,30
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 29.000,00 29.000,00 ******* 100,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 60.900,00 65.400,00 65.400,00 107,39 100,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...

Načteno

edesky.cz/d/3672491

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz