« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - ÚP ČR omezení z důvodu nákazy koronavirem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
ÚP ČR umožňuje veřejnosti,aby si
vyřídila většinu svých záležitostí
online,a zavádí organizační opatření s cílem
snížit riziko šíření nákazy koronavirem
<br> V důsledku maximální snahy o zajištění ochrany zdraví veřejnosti i zaměstnanců a současně všech
klíčových činností,zejména pak evidence uchazečů o zaměstnání,řádné výplaty dávek a podpor <,>
přistupuje Úřad práce ČR k následujícím organizačním opatřením:
<br> • ÚP ČR vyzývá veřejnost,aby s jeho zaměstnanci komunikovala primárně elektronicky,prostřed-
nictvím telefonu nebo provozovatele poštovních služeb <.>
<br> • ÚP ČR rovněž žádá klienty,aby důsledně zvážili,zda je nutné realizovat podání,která není možné uči-
nit elektronicky,okamžitě.Zaměstnanci Úřadu práce ČR jsou připraveni konzultovat s lidmi jednotlivé
případy „na dálku“ a najít jiná vhodná řešení,bez negativních dopadů na veřejnost <.>
<br> • Tiskopisy a další důležité dokumenty mohou lidé odevzdat také do schránek umístěných obvykle při
vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR,případně na jiném viditelně označeném místě <.>
<br> • Výplata dávky v hotovosti nebo v poukázkách proběhne v případě jednotlivých klientů po předchozí
telefonické domluvě <.>
<br> • Osobní jednání bude umožněno po předchozím objednání <.>
<br> Žádosti,které si klienti běžně vyřizují na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR,je možné zaslat též
e-mailem,a to i bez zaručeného elektronického podpisu.Přílohou takového emailu může být sken/
fotografi e s dokladovanou skutečností (např.sken/fotografi e žádosti o dávku s podpisem,sken/fotogra-
fi e uhrazených nákladů na bydlení apod.).Pokud klient touto cestou požádá o jakoukoli podporu/dávku
vyplácenou Úřadem práce ČR,je nutné,aby do žádosti uvedl také své telefonní a emailové spojení.Za-
městnanci ÚP ČR jej tak,v případě nutnosti,mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem <.>
<br> Na Úřadu práce ČR je možné vyřídit většinu záležitostí elektronicky.Přistupuje proto
s účinností od 16.března 2020 k některým organiza...

Načteno

edesky.cz/d/3672489

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vělopolí
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz