« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Zápis ze zasedání O.Z. 26.2.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání O.Z. 26. 2. 2020
Zápis z veřejného jednání obecního zastupitelstva obce Masojedy
dne 26.2.2020
<br>
<br>
Jednání zahájil starosta v 19,00 hod.Prohlásil,že jednání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno <.>
<br>
Bylo přítomno všech 7 členů obecního zastupitelstva:
p.J.Pazdera,p.A.Jarkovská,p.K.Šťastná,p.H.Kučerová <,>
sl.A.Jarkovská,p.J.Kovář a p.Z.Semerád
<br>
Starosta přečetl následující program:
<br> 1.kontrola minulého zápisu
2.inventura za rok 2019
3.rozpočtové opatření
4.různé
<br>
Zastupitelé program schválili a rozhodli,že diskuse bude probíhat
ke každému bodu zvlášť <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p.J.Kovář a p.Z.Semerád
<br> 1.Kontrola minulého zápisu
<br> Zápis z jednání ze dne 18.12.2019 byl ověřovateli ověřen a při
zasedání vyložen k nahlédnutí.Nebyly proti němu podány námitky <.>
<br>
2.Inventura za rok 2018
<br> sl.Jarkovská přečetla inventarizační zprávu.Inventura provedena ke
dni 31.12.2019.Zastupitelstvo Inventarizační zprávu schválilo <.>
<br>
Pro 7 Proti 0
<br>
<br>
3.Rozpočtové opatření č.1
<br> p.Jarkovská přečetla návrh rozpočtového opatření č.1 <.>
O.Z.schválilo Rozpočtové opatření č.1 bez připomínek
<br>
Pro 7 Proti 0
<br>
4.Různé
<br> USNESENÍ č.1/2020
Zastupitelé obce schválili zařazení svého území do územní
působnosti Region Pošembeří o.p.s.na programové období 2021 –
2027 <.>
<br>
Pro 7 Proti 0
<br>
<br>
<br>
Zasedání O.Z.nebylo přerušeno,starosta zasedání ukončil ve 19,45
a poděkoval všem za účast <.>
<br>
Zapsala 26.2.2020 XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
Ověřovatelé zápisu: J.Kovář
<br> Z.Semerád
<br>
<br> Starosta: XXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3669968

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz