« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Sbírka zákonů Nařízení vlády Vyvěšeno 15. března 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sbírka zákonů Nařízení vlády Vyvěšeno 15. března 2020
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 32 Rozeslána dne 13.března 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 75.Nař ízení vlády,kterým se mění nařízení vlády č.453/2009 Sb <.>,kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví,co se
považuje za nakažlivé lidské nemoci,nakažlivé nemoci zvířat,nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
<br> 76.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 77.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 78.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 79.Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzo-
vého stavu
<br> 80.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 81.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 75
<br> NAŘÍZENÍ VLÁDY
<br> ze dne 13.března 2020 <,>
<br> kterým se mění nařízení vlády č.453/2009 Sb <.>,kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví <,>
co se považuje za nakažlivé lidské nemoci,nakažlivé nemoci zvířat <,>
<br> nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
<br> Vláda nařizuje podle § 154 zákona č.40/2009
Sb <.>,trestní zákoník:
<br> Čl.I
<br> Na konci přílohy č.1 k nařízení vlády č.453/
<br> /2009 Sb.se na samostatný řádek doplňují slova
„COVID-19“ <.>
<br> Čl.II
<br> Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> Ministryně spravedlnosti:
<br> Mgr.Benešová v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.75 / 2020Strana 826 Částka 32
<br>
<br> 76
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 13.března 2020 č.203
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky ...

Načteno

edesky.cz/d/3669794

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz