« Najít podobné dokumenty

Obec Horušice - Usneseni vlády k vyhlášení nouzového stavu.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
Usneseni-vlady-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12.března 2020 č.194
<br> vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlašuje
<br> pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru loznačovaný jako SARS CoV—2/ na území České republiky
<br> Nouzový STAV
<br> na dobu od 14.00 hodin dne 12.března 2020 na dobu 30 dnů <.>
<br> Vláda
<br> !.n a ř i z uj e ve smyslu 5 5 písm.a) až e) a s 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření,jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;
<br> lI.ukládá
<br> 1.předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu l.;
<br> 2.členům vlády požádat vládu 0 předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým stavem,která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí,a to před jejich uplatněním;
<br> lll.dosavadni vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena;
<br> lV.toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12.března 2020,ve 14.00 hodin a jeho platnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;
<br> V.pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu l.tohoto usnesení <.>
<br> Provedou:
<br> ministři <,>
<br> vedoucí ostatních ústředních
<br> orgánů státní správy \\
<br> Na vědomí: hejtmani,primátor hlavního města Prahy
<br> lng.XXXXXX XXXXX předseda vlády

Načteno

edesky.cz/d/3668894

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz