« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Územní plán obce - změny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní plán obce - změny
Obec Rokytno
<br> oznamuje
<br>
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN
Územní plán je označení pro druh dokumentu,týkající
se uspořádání a využití určitého území.Jedná se o
plán,jehož cílem je účelně a funkčně umožnit výstavbu
a rozvoj současně s požadavky na udržení stavu krajiny
a přírody <.>
Územní plán zohledňuje jak životní prostředí,tak
ekonomiku a potřeby lidí,kteří v dané oblasti žijí <.>
Díky územnímu plánu je možno vyhovět potřebám jedinců
i společnosti a současně zachovat dědictví a stav
krajiny pro příští generace <.>
<br>
ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Obec Rokytno plánuje podat návrh na změnu platného
územního plánu.O změnu územního plánu může zažádat
jak fyzická,tak i právnická osoba,která má
vlastnická nebo obdobná práva k pozemku na území obce
Rokytno.Žádost si můžete podat písemně,dle
tiskopisu,který si můžete vyzvednout na obecním úřadu
v Rokytně,popřípadě stáhnout na
http://www.rokytno.eu/formulare <.>
Případné návrhy na pořízení změny územního plánu
Rokytno lze podat na obecním úřad Rokytno NEJPOZDĚJI
do 31.3.2020 <.>
<br> Připravuje se Zpráva o uplatňování územního plánu obce
Rokytno,jejímž obsahem mohou být i pokyny pro
zpracování návrhu změny územního plánu Rokytno.Obsah
návrhu na změnu územního plánu je upraven v ustanovení
§55a odst.2 stavebního zákona <.>
Bližší informace budou podány na Obecním úřadě
v Rokytně,tel.466989128 <.>

Načteno

edesky.cz/d/3665053

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz