« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska131.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska131.pdf
Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ00845451
1/3 www.poruba.ostrava.cz Číslo účtu 1649335379/0800
<br> Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
Odbor dopravy a údržby komunikací
<br>
Vaše značka:
<br>
- dle rozdělovníku -
<br> Ze dne:
Č.j.: POR 14350/2020/smid
Sp.zn.: S POR 13564/2020/2
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: XXX XXX XXX
E-mail: lsmidova@moporuba.cz
<br> Datum: 09.03.2020
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Realizace stavby „Návoz a skládání materiálu pro stavbu,montáž a demontáž lešení“
Ostrava – Poruba,ulice nám.B.Němcové,Komenského
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br> Podle §171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle §77,odst.5 <,>
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o
<br> silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br> Příkaz o dopravním značení (dočasném)
<br>
Statutární město Ostrava -Úřad městského obvodu Poruba,odbor dopravy a údržby komunikací podle ust.§
<br> 139 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a dle obecně závazné vyhlášky
<br> města Ostravy č.14/2013,(Statut města Ostravy),ve znění pozdějších změn a doplňků,jako věcně a místně
<br> příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro místní komunikace na území městského
obvodu Poruba v souladu s ust.§ 77 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu ve znění pozdějších
<br> předpisů,na základě souhlasu DI MŘ Policie ČR Ostrava č.j.KRPT-258001/ČJ-2019 ze dne 02.03.2020
<br> přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br>
<br>
<br>
Příkaz o dopravním značení č.21/2020
<br>
<br>
<br> ul.nám.B.Němcové,Komenského
<br>
<br>
Podmínky příkazu:
1.Příkaz bude proveden dle ověřené přílohy: Oprava bytového domu ul.náměstí Boženy Němcové
<br> 660/1 a 665/8,Ostrava situace PDZ <.>
<br>
<br>
Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ00845451
2/3 www.poruba.ostrava.cz Číslo ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
02. 07. 2020
02. 07. 2020
02. 07. 2020
02. 07. 2020
02. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz