« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska132.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska132.pdf
Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ00845451
1/3 www.poruba.ostrava.cz Číslo účtu 1649335379/0800
<br> Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
Odbor dopravy a údržby komunikací
<br>
Vaše značka:
<br>
- dle rozdělovníku -
<br>
<br> Ze dne:
Č.j.: POR 14980/2020/smid
Sp.zn.: S POR 11534/2020/2
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: XXX XXX XXX
E-mail: lsmidova@moporuba.cz
<br> Datum: 11.03.2020
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Realizace stavby „Oprava fasády“ Ostrava – Poruba,ulice Nábřeží SPB
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br> Podle §171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle §77,odst.5 <,>
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o
<br> silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br> Příkaz o dopravním značení (dočasném)
<br>
Statutární město Ostrava -Úřad městského obvodu Poruba,odbor dopravy a údržby komunikací podle ust.§
<br> 139 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a dle obecně závazné vyhlášky
<br> města Ostravy č.14/2013,(Statut města Ostravy),ve znění pozdějších změn a doplňků,jako věcně a místně
<br> příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro místní komunikace na území městského
obvodu Poruba v souladu s ust.§ 77 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu ve znění pozdějších
<br> předpisů,na základě souhlasu DI MŘ Policie ČR Ostrava č.j.KRPT-40204/ČJ-2020-070706 ze dne
<br> 12.02.2020 přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br>
<br>
<br>
Příkaz o dopravním značení č.23/2020
<br>
<br>
<br> ul.Nábřeží SPB
<br>
<br>
Podmínky příkazu:
1.Příkaz bude proveden dle ověřené přílohy: Přechodné dopravní značení ul.Nábřeží svazu
<br> protifašistických bojovníků 454/24,Ostrava - Poruba <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené v bodě č.6 tohoto příkazu bude dopravní značení a zařízení včetně změn
v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
17. 09. 2020
16. 09. 2020
16. 09. 2020
16. 09. 2020
16. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz