« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska134.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska134.pdf
Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ00845451
1/1 www.poruba.ostrava.cz Číslo účtu 1649335379/0800
<br>
<br>
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
<br> MĚSTSKÝ OBVOD PORUBA
<br>
Zveřejňuje v souladu s § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.v platném znění,OZV č.14/2013,Statut
<br> města Ostravy v platném znění a v souladu s usnesením Rady městského obvodu Poruba
<br> č.33/RMOb1822/1 ze dne 30.11.2018
<br>
<br> záměr pronajmout nemovitý majetek:
<br>
pozemek p.č.2722,zastavěná plocha a nádvoří,jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.ev <.>
<br> Lokalita: Ostrava-Poruba,ulice Nad Porubkou,k.ú.Poruba
<br> Výměra celkem: 18 m2
<br> Technický stav: dobrý
<br> Stávající účel využití: garáž
<br> Přístup pro pěší: přilehlý chodník a komunikace
<br> Doba pronájmu: neurčitá,s výpovědní dobou 3 měsíce
<br>
<br> Prohlídku lze uskutečnit na základě předběžné telefonické dohody na tel.č.599 480 712 <.>
<br>
<br> Písemné nabídky doručte: do 30.3.2020 do 9.00 hodin
<br> Na adresu: Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba
<br> Klimkovická 55/28
<br> 708 56 Ostrava-Poruba
<br> s označením „Neotevírat – výběrové řízení pronájem pozemku p.č.2722 s garáží“ v zalepené
<br> obálce <.>
<br>
<br> Zájemce bude vybrán formou výběrového řízení,odbor bytového hospodářství a údržby budov
<br> městského obvodu XXXXXX si vyhrazuje právo rozhodnout,že nepronajme nemovitý majetek
<br> žádnému ze zájemců,jež podali nabídku na pronájem,či vyřadit žádost zájemce z výběrového
<br> řízení <.>
<br>
<br> V nabídce je nutno uvést:
- jméno a příjmení,datum narození zájemce o pronájem včetně uvedení místa trvalého pobytu <,>
<br> kontaktní telefonní číslo,e-mailovou adresu
<br> - výši nabízeného měsíčního nájemného v Kč,minimálně však 690 Kč včetně DPH
- souhlas s uhrazením jistoty ve výši tříměsíčního nájemného
<br>
<br>
Informace: Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba <,>
<br> Klimkovická 55/28,Ostrava-Poruba <,>
<br> odbor bytového hospodářství a údržby budov
<br> tel.599 480 750
<br>
Zveřejn...

Načteno

edesky.cz/d/3663749


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
22. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz