« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska135.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska135.pdf
Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ00845451
1/1 www.poruba.ostrava.cz Číslo účtu 1649335379/0800
<br>
<br>
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
<br> MĚSTSKÝ OBVOD PORUBA
<br>
Zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č.14/2013 <,>
<br> Statut města Ostravy v platném znění a v souladu s usnesením Rady městského obvodu Poruba
<br> č.33/RMOb1822/1 ze dne 30.11.2018
<br>
<br> záměr pronajmout nemovitý majetek:
<br>
pozemek p.č.1773,zastavěná plocha a nádvoří,jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.ev <.>
<br> o výměře 21 m2,v k.ú.Poruba-sever,obec Ostrava,ul.Slavíkova,a to paní L.Z.za těchto
<br> podmínek:
<br> - výše nájemného: 850 Kč vč.DPH/měsíc
- doba trvání nájemního vztahu: neurčitá,s výpovědní dobou 3 měsíce
<br>
<br>
<br> K tomuto záměru se lze vyjádřit nebo podat jiné nabídky písemně
<br> - na adresu: statutární město Ostrava-městský obvod Poruba,Klimkovická 55/28 <,>
708 56 Ostrava-Poruba
<br> - nejpozději do 30.3.2020 do 9.00 hodin
<br>
<br>
Informace: statutární město Ostrava - městský obvod Poruba <,>
<br> Klimkovická 55/28,Ostrava-Poruba <,>
<br> odbor bytového hospodářství a údržby budov
<br> tel.599 480 750
<br>
<br>
Zveřejněno od 13.3.2020 do 30.3.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2020-03-13T12:14:49+0100
Statutární město Ostrava - Městský obvod Poruba 03dc530bfa513109749067c40d0e29b4d78fd80d

Načteno

edesky.cz/d/3663748


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
13. 03. 2020
13. 03. 2020
13. 03. 2020
13. 03. 2020
13. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz