« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2020
Iápis č.„2020 ze zasedání zastupitelstva Obce Naliovlce dne zn.února 2020 Přítomno: 13 členů zastupitelstva [viz prezenční listina — příl.ř.<.> 11 zasedání zahájeno : 15.09 hodin Easedání ukončeno: 19.30 hodin
<br> Starostka zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem.Program býl řádně zveřejněn na pozvánce vsouladu se zákonem č.1232000 Sb <.>,o obcích jobecní zřízení].ve znění pozdějších předpisů jpříloha č.2).Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku na zasedání a podkladý kjednání vsouladu sjednacím řádem.Starostka navrhla přidat do programu další bod: Jmenování členů výběrového řízení na „Dětské hřiště u školý" <.>
<br> Program :
<br> 'v'olba ověřovatelů zápisu <.>
<br> Pronájem obecní hospodý s penzionem na Ehlumu <.>
<br> Žádostí o příspěvký z rozpočtu obce v roce 2020 <.>
<br> Rozpočtové opatření č.11f2019 a 1,1" 2020
<br> Žádost o přehled těžbý v obecních lesích <.>
<br> Podání žádosti o dotaci ze St.fondu ŽP ČR na akci "Malšovice — rozšíření ČOV" Žádost ředitelkv o souhlas s výhlá's'ením termínu k zápisu do mateřské školv.Žádost o projednání připojení se ke kampani „vlajka pro Tibet“ <.>
<br> Žádost o jednorázové investiční snízení nájmu rekreačního zařízení na Sejcích.10.Žádost oodkoupení pozemku par-:: č st.299 k.u.Nalžovické Podhájí <.>
<br> 11.zápis do kronika:r obce za rok 2018 <.>
<br> 12.Jmenování čienů výběrového řízení na „Dětské hřiště u školv“
<br> 13.Informace starostkv a diskuze <.>
<br> sezení-news:?
<br> Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 0 Navržení! program byl schválen <.>
<br> 1.z ověřovatele | navrien Jaroslava Bulinov alv n Fialová.Hlasování: pro 12 proti 0 zdrželsel
<br> z.Pron m obecní hos od 5 enzíonem <.>
<br> Záměr byl zveřejněn na úřední desce obce od 19.9.do 1101019.Na pracovní schůzce zastupiteistva 30.ledna se představil zájemoe o provozování hospodv od 1.9.2020 p.XXXXXXX XXXXXXX.'v'šech X přítomných členů zastupitelstva bvío pro uzavření nájemní smlouvý <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupiteístvo schvaluje proná...

Načteno

edesky.cz/d/3658363

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz