« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Rozpočtové opatření č.2 Obec Šubířov Vyvěšeno 20. února 2019, sňato 20. ledna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.2 Obec Šubířov Vyvěšeno 20. února 2019, sňato 20. ledna 2020
Starosta : XXXXXXXX XXXXXX KEO-W X.XX.XXX ! UcOGx
<br> Rozpočtové změny roku 2019 zpracovane: 122019
<br> strana: 1 v.r \: ' v Rozpoctove opatreni c.2 PRIJ MY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0171 3201 000 0,00 ' 265 703,28 265 703.20 Příjmy z prodeje akcii Paragraf 6171 celkem: 0,00 265 703,28 265 703,28 Činnost mistnlsprávy * Org: 0000 celkem: 0,00 205 703.28 265 703,28 PŘÍJMY celkem 0,00 255 703,28 255 703,20 VYDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 3612 5139 000 299,00 5 000,00 5 299,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 3) 000000000 0000 3012 5171 000 0,00 7 000,00 7 000,00 Opravy a udržování Paragraf 3812 celkem: 299,00 12 000.00 12 299,00 Bytové hospodářství * 4) 000000000 0000 6171 6121 000 3 430 309,38 249 511,28 3 679 820,65 Budovy,haíy a stavby Paragraf 6171 celkem: 3 430 309,38 249 511,28 3 679 820,65 Činnost místní správy * Org: 0000 celkem: 3 430 608,38 261 511,28 3 692 119,66 5) 000000000 0003 3612 5121 000 1 050,00 4 192.00 5 242,00 Budovy,halya stavby Paragraf 3612 celkem: 1 050,00 4 192,00 5 242,00 Bytové hospodářství * org: 0083 celkem: 1 050,00 4 192,00 5242.00 VÝDAJE celkem 3 431 658,38 265 703,28 3 697 361,36
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PŘUMY XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 122 239,00 265 703,28 387 942,28 Činnost mistni správy PŘÍJMY celkem 122 239,00 265 703,25 357 942,23 VÝDAJE XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 319 610,00 16 192,00 335 802,00 Bytové hospodářstvl 6171 XXXX XXXX 4 413 384,90 249 511,28 4 662 896,13 Činnost místní správy VÝDAJE celkem 4 732 994,90 265 703,28 4 995 593,18 : -— =— ——_-'—'_'——-———-_=——_-—__
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.2
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo pře...

Načteno

edesky.cz/d/3658056


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz