« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Rozpočtové opatření č.6 Obec Šubířov Vyvěšeno 15. června 2019, sňato 20. ledna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.6 Obec Šubířov Vyvěšeno 15. června 2019, sňato 20. ledna 2020
Starosta : XXXXXXXX XXXXXX KEO-W X.XX.XXX / UcXXx
<br> Rozpočtové změny roku 2019 ZpraCOVánO: 362019
<br> strana: 1 Rozpoctove opatreni c.6 VYDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 6117 5021 000 0,00 ' 11 407,00 1140700 Ostatní osobní výdaje Paragraf 6117 celkem: 0,00 11 407,00 11 407,00 Volby do Evropského parlamentu * 2) 000000000 0000 6171 6121 000 3 605 534,39 „11 407,00 3 594127,39 Budovy,XXXX a stavby Paragraf XXXX celkem: X XXX XXX,XX -11 407,00 3 594127,39 Činnost místní správy * Org: 0000 celkem: 3 605 534,39 0,00 3 605 534,39 VÝDAJE celkem 3 605 534,39 0,00 3 605 534,39
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> VYDAJE XXX XXX Org Původní hodnota Změna Po změně Popis XXXX XXXX XXXX 0,00 11 407,00 11 407,00 Ostatni osobní výdaje 6171 XXXX XXXX 4 610 910,91 -11 407,00 4 599 503,91 Činnost místní správy VÝDAJE celkem 4610 910,91 0,00 4610 910,91
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.6
<br> V souladu s ustanovením š 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno dne 03.06.2019 <.>
<br> Zpracoval: Obec Šubířov dne: 3.6.2019
<br> \ <.>,<.> „_„„.<.>.„.».<.>.<.> _,<,>.<.>.- <.>,<.>.-„.__.<.> _._„ - <.>
<br> \ l „ ' Otago :
<br> i =\ —.s *.1,1 t.;
<br> ?“: i ? “3

Načteno

edesky.cz/d/3658054

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz