« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Rozpočtové opatření č.4 Obec Šubířov Vyvěšeno 13. dubna 2019, sňato 20. ledna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.4 Obec Šubířov Vyvěšeno 13. dubna 2019, sňato 20. ledna 2020
Starosta : XXXXXXXX XXXXXX KEO-W X.XX.XXX / UcXXxp
<br> Rozpočtové změny roku 2019 zpracoval“ 142019
<br> strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.4
<br> PRIJMY Rozpočet Rozpočet.N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ před změnou.Změna po změně POPIS X) XXXXXXXXX 0000 6171 2112 000 2 418,00 2 316,00 4 734,00 Příjmy z prodeje Zboží (již nakoupeného za účelem 2) 000000000 0000 6171 2321 000 0,00 5 000,00 5 000,00 Přijaté neinvestiční dary Paragraf 6171 celkem: 2 418,00 7 316,00 9 734,00 Činnost místní správy * 3) 000000000 0000 6330 4134 000 132 120,00 5 915 880,00 6 048 000,00 Převody z rozpočtových účtů Paragraf 6330 celkem: 132 120,00 5 915 880,00 6 048 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územ * Změny za paragraf celkem 134 538,00 5 923 196,00 6 057 734,00 PŘÍJMY celkem 9 587 755,11 s 923196,00 15 510 951,11 VYDAJE Rozpočet Rozpočet.N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ před změnou Změna po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 6171 5171 000 30 000,00 10 000,00 40 000,00 Opravy a udržování 5) 000000000 0000 6171 6121 000 3 659 410,39 -3 837,00 3 655 573,39 Budovy,XXXX a stavby X) XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXX X,00 1 153.00 1 153,00 Budovy,XXXX a stavby Paragraf XXXX celkem: X XXX XXX,XX 7 316,00 3 696 726,39 Činnost mistni správy * 7) 000000000 0000 6330 5345 000 132 120,00 5 915 880.00 6 048 000,00 Převody Vlastním rozpočtovým účtům Paragraf 6330 celkem: 132 120,00 5 915 880,00 6 048 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územ * Změny za paragraf celkem 3 821 530,39 5 923 196,00 9 744 726,39 VÝDAJE celkem 6 759 635,11 5 923 196,00 12 682 831,11
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.4
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno ' ' dne01.04.2019 <.>
<br> Zpracoval: Obec Šubiřov dne: 1.4.2019

Načteno

edesky.cz/d/3658052


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz