« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Rozpočtové opatření č.9 Obec Šubířov Vyvěšeno 17. září 2019, sňato 20. ledna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.9 Obec Šubířov Vyvěšeno 17. září 2019, sňato 20. ledna 2020
: <.>
<br> Starosta : XXXXXXXX XXXXXX
<br> KEO-WX.XX.XXX/UCXXXp
<br> Rozpočtové změny roku 2019
<br> zpracováno: 1.9.2019 strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.9
<br> PŘUMY Rozpočet,Rozpočet.N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ před změnou Zmena po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 4116 000 3 725,39 -3 725,39 0,00 Ostatní neinvestičpřijaté transfery ze státrozpočtu 2) 000017016 0000 0000 4116 000 63 331,53 -63 331,53 0,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze statrozpočtu 3) 107117015 0000 0000 4116 000 0,00 3 725,39 3 725,39 Ostatní neinvestičpřijaté transfery ze státrozpočtu 4) 107517016 0000 0000 4116 000 0,00 63 331,53 63 331,53 Ostatni neinvestičpřijaté transfery ze státrozpočtu 5) 000017968 0000 0000 4216 000 306 978,99 -306 978,99 0.00 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 6) 000017969 0000 0000 4216 000 5 218 642,92 -5 218 642,92 0,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 7) 107117968 0000 0000 4216 000 0,00 306 978,99 306 978,99 Ostatni investiční přijaté transfery ze stat.rozpočtu 8) 107517969 0000 0000 4216 000 0,00 5 218 642,92 5 218 642,92 Ostatni investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu Paragraf 0000 celkem: 5 592 678,83 0,00 5 592 678,83 9) 000000000 0000 3632 2111 000 17 500,00 2 000,00 19 500.00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 3632 celkem: 17 500,00 2 000,00 19 500,00 Pohřebnictví 10) 000000000 0000 6171 2329 000 0,00 2 938,00 2 938,00 Ostatni nedaňové příjmy jinde nezařazené Paragraf 6171 celkem: 0,00 2 938,00 2 938,00 Činnost místní správy Změny za paragraf celkem 5 610 178,83 4 938,00 5 615 116,83 PŘÍJMY celkem 15 830 201,11 4 938,00 15 835139,11 VYDAJ E Rozpočet „ Rozpočet.N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ před změnou Zmena po změně Popis XX) XXXXXXXXX XXXX 3612 5169 000 32 835,00 5 000,00 37 835,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3612 celkem: 32 835,00 5 000,00 37 835,00 Bytové hospodářství 12) 000000000 0000 6171 5137 000 120 000,00 34 078,00 154 078,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13) 000000000 0000 6171 5163...

Načteno

edesky.cz/d/3658047


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz