« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Rozpočtové opatření č.8 Obec Šubířov Vyvěšeno 11. srpna 2019, sňato 20. ledna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.8 Obec Šubířov Vyvěšeno 11. srpna 2019, sňato 20. ledna 2020
<,> < *—<—'—„u
<br> Starosta : XXXXXXXX XXXXXX
<br> KEO-W X.XX.XXX / UcOBXp
<br> Rozpočtové změny roku 2019
<br> zpracováno: 1.8.2019 strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.8
<br> PRIJMY Rozpočet,Rozpočet,N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ před změnou Zmena po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 4116 000 0,00 30 000,00 30 000,00 Ostatní neinvestičpřijaté transfery ze státrozpočtu Paragraf 0000 celkem: 0,00 30 000,00 30 000,00 * 2) 000000000 0000 3612 2111 000 181 565,00 50 000,00 231 565,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3) 000000000 0000 3612 2132 000 123 230,00 30 000,00 153 230,00 Příjmy z pronajmu ostatních nemovitostí a jejich část Paragraf 3612 celkem: 304 795,00 80 000,00 384 795,00 Bytové hospodářství * 4) 000000000 0000 6171 2321 000 5 000,00 1 000,00 6 000,00 Přijaté neinvestiční dary Paragraf 6171 celkem: 5 000,00 1 000,00 6 000,00 Činnost místní správy * 5) 000000000 0000 6310 2141 000 76,00 20,00 96,00 Příjmy z úroků (část) Paragraf 6310 celkem: 76,00 20,00 96,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací * 6) 000000000 0000 6320 2322 000 0,00 44 630,00 44 630,00 Přijaté pojistné náhrady Paragraf 6320 celkem: 0,00 44 630,00 44 630,00 Pojištění funkčně nespecifikované * Změny za paragraf celkem 309 871,00 155 650,00 465 521,00 PŘÍJMY celkem 15 674 551,11 155 650,00 15 830 201,11 VYDAJ E Rozpočet „ Rozpočet _ N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ před změnou Zmena po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 3319 5194 000 5 612,00 2 000,00 7 612,00 Věcné dary Paragraf 3319 celkem: 5 612,00 2 000,00 7 612,00 Ostatní záležitosti kultury * 8) 000013101 0000 3745 5011 000 0,00 22 388,06 22 388,06 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 9) 000013101 0000 3745 5031 000 0,00 5 597,01 5 597,01 Povin.pojistné na soc.zab,a příspěvek na st.politiku 10) 000013101 0000 3745 5032 000 0,00 2 014,93 2 014,93 Povinné pojistné na veřejně zdravotní pojištění Paragraf 3745 celkem: 0,00 30 000,00 30 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * 11) 000000000 0012 6171 5139 000 0,00 10 000,00 10 000,00 Nákup mate...

Načteno

edesky.cz/d/3658046

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz