« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Rozpočtové opatření č.7 Obec Šubířov Vyvěšeno 15. července 2019, sňato 20. ledna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.7 Obec Šubířov Vyvěšeno 15. července 2019, sňato 20. ledna 2020
Starosta : XXXXXXXX XXXXXX KEO-W X.XX.XXX / UCOGXp
<br> Rozpočtové změny roku 2019 ZpraCOVám 172019
<br> strana: 1 v,v,v Rozpoctove opatreni c.7 PRIJMY Rozpočet,Rozpočet _ N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ před změnou.Zmena po změně Popis X) XXXXXXXXX 0000 0000 1112 000 36 000,00 5 000,00 41 000,00 Daň z příjmů fyzických osob placena poplatníky 2) 000000415 0000 0000 4122 000 0,00 17 500,00 17 500,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Paragraf 0000 celkem: 36 000,00 22 500,00 58 500,00 * 3) 000000000 0000 6171 2324 000 0,00 12 100,00 12 100,00 Přijaté nekapítálové příspěvky Paragraf 6171 celkem: 0,00 12100,00 12 100,00 Činnost místní správy * Změny za paragraf celkem 36 000,00 34 600,00 70 600,00 PŘÍJMY celkem 15 639 951,11 34 600,00 15 674 551,11 VYDAJE Rozpočet,Rozpočet,N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ před změnou Zmena po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 3612 5169 000 30 835,00 2 000,00 32 835,00 Nákup ostatnich služeb Paragraf 3612 celkem: 30 835,00 2 000,00 32 835,00 Bytové hospodářství * 5) 000098348 0000 6117 5021 000 11 407,00 3 000,00 14 407,00 Ostatní osobní výdaje Paragraf 6117 celkem: 11 407,00 3 000,00 14 407,00 Volby do Evropského parlamentu * 6) 000000000 0000 6171 5151 000 205000 300.00 235000 Studená voda 7) 000000000 0000 6171 5321 000 0,00 250,00 250,00 Neinvestiční transfery obcím 8) 000000000 0000 6171 6121 000 3 59412739 29 050,00 3 62317739 Budovy,XXXX a stavby Paragraf XXXX celkem: X XXX XXX,XX 29 600,00 3 625 777,39 Činnost místní správy * Změny za paragraf celkem 3 638 419,39 34 600,00 3 673 019,39 VÝDAJE celkem 12 811831,11 34 600,00 12 846 431,11
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.7
<br> V souladu s ustanovením 5 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <,>
<br> Schváleno dne 01.07.2019 <.>
<br> Zpracoval: Obec Šubířov dne: 1.7.2019

Načteno

edesky.cz/d/3658045

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz