« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska129.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska129.pdf
Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/5 www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800
posta@ostrava.cz ID DS 5zubv7w
<br> Magistrát města Ostravy
odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Zabezpečení prostoru pro BUS MHD na Hlavní Třídě v Ostravě - Porubě
________________________________________________________________________
<br>
<br>  Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
<br>
<br>  Výzva k podání připomínek a námitek
<br>
 Určení lhůty
<br>
<br>
Právnická osoba Dopravní podnik Ostrava a s <.>,se sídlem Poděbradova 494/2 <,>
Moravská Ostrava,701 71 Ostrava,IČ: 61974757,podala u odboru dopravy Magistrátu
města Ostravy návrh na vydání opatření obecné povahy–místní úpravy sil.provozu
spočívající v zajištění úseku místní komunikace I.tř.ul.Hlavní Třída v Ostravě – Porubě
pro odstavení linkových autobusů podniku v případě pravidelně konaných akcí
spojených s uzavírkou Hlavní Třídy.Jedná se o úsek před okružní křižovatkou s ul <.>
Porubskou ve směru jízdy od ul.Spojů,účelem navrženého opatření je vyloučit
parkování vozidel na vozovce v daném úseku komunikace tak,aby zde mohly být
odstavovány autobusy provozované na zkrácených linkách během uzavírek.Návrh
spočívá v umístění dopr.značky Zákaz stání na Hlavní Třídě za křižovatkou s ul.Spojů
a je graficky zpracován podle vyhl.č.294/2015 Sb.ve znění pozdějších předpisů
v příloze opatření <.>
<br>
Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy,podle §124,odst.6,zák.č.361/2000 Sb.o
provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů,věcně a podle §2,zákona č.314/2002 Sb.a
§19,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností <,>
<br>
zveřejňuje
<br> tento návrh opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení §172,odst.1,zákona č <.>
500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) <.>
<br>
Rozdělovník
<br>
<br>
<br> Vaše značka:
Ze dne:
Č.j...

Načteno

edesky.cz/d/3657015

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
22. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz