« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Rozpočet obce Lesná na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce Lesná na rok 2020
Rozpočet obce Lesná na rok 2020 schváleno zastupitelstvem obce Lesná dne 2.3.2020
<br> Příjmy (v tis.Kč)
<br> Výdaje (v tis.Kč)
<br> Daň z příjmu fyz.osob placená
<br> Podpora ost.produkčních činností-lesní
<br> _ 1032 „,POI 1111 plátci 280,0 & hospodarstVI 400,0 Daň z příjmu fyz.osob placená 5 1070 Rybářství-rybníky 2,0 XXX.XXXX poplatníky XX,X Daň z příjmu fyz.osob vybíraná 5 2212 Silnice 1,0 XXX.XXXX srážkou XX,X Ostat.záležitosti pozemních Pol.1121 Daň z příjmu právnických osob 240,0 9 2219 komunikací-údržbv,opravv,dopr-značení 349.1 Daň Z příjmu právnických 050b za 9 3319 Ost.záležitosti kultury-kronika 2,5 Pol.1122 obce „ <.>,20'4 9 3392 Zájmová činnost v kultuře-kulturní dům 10,0 PO'- 1211 Pan Z Pf'dane “Odnow 547'7 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků - XXX.XXXX Poplatek za provoz systému KO XX,X kapličky,věcné dary (dárkové balíčky,Pol.1341 Poplatek ze psů 2,4 5 3399 školní potřeby pro žáky) 50,0 Poplatek za užíváníveřejného „ <.>,<,> „ „,<,> „ Pol.1343 prostoru 2,0 5 3421 Vyuzitllvolneho casu den a mladeze 15,0,5 3631 Verejne osvetlenl 21,0 XXX.XXXX Poplatek ze vstupneho XX,X X XXXX Ú,_ M'k _ St “vt" 48 O „,zemn| rozvo - | rore lon razns e,Pol.1381 Danzhazardnlch her 6,0,<,> JV,g,<.>.„ _,Komunalnl sluzby a uzemni rozvol J.n.- XXX.XXXX XXX z “Toš/“SŠ“,XXX'X X XXXX opravy,údržby budov a staveb.materiál 200,0 Neinvestlcm pruate dotace ze Sběr a odvoz komunálních odpadů,Pol.4112 statmho rozpoctu,68'1 9 3722 sběrný dvůr,kontajnery 45,0 Nemvesticnr pruate dotace od Využívání a zneškodňování Po" 4122 kraj" 50'0 g 3725 komunálních odpadů 20,0 P0|- 2131 Pronájem pozemků 16:0 Péče o vzhled obce a veřejná zeleň- Podpora ostatních produkčních g 3745 sečení,výsadby 65,0 XXX.XXXX činností (lesní hospodářství) XXX,X X XXXX požární ochrana 20,0 0dvad <.>,a [Císt.odp.vod á 5 6112 Zastupitelstvo obce 370,0 XXX.XXXX nakladanl s kaly (stocne) X,X _ ',<,>,P | 2141 k,<,> k 5 6171 Činnost m|stn| spravy 250,0 ol.Band G_VP'Iuro V 0'2 5 6310 Služby peněžních ústavů 5,0 Po.2310...

Načteno

edesky.cz/d/3655030

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lesná (okres Pelhřimov)
21. 03. 2020
20. 03. 2020
20. 03. 2020
20. 03. 2020
20. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz