« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Uzavírka silnice II-474 Hnojník-Třanovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
SEKNE
<br> SEKNE spol.s ro Hamerská 12.772 00 Olomouc tel.*fax.: 585 1311 867,585 315 744
<br> OBCE — dle rozdělovníku
<br> Váš dopis ze dne/značka Naše značka Vyřizuje V Ostravě dne SEKNE Trnková/606730195 8.7.2019
<br> Věc: Žádost o vyjádření
<br> V zastoupení firmy STRABAG as <.>,Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5 Vás žádáme o vyjádření k vedení objízdné trasy při uzavírce sil.ll/474 mezi obcemi Třanovice a Hnojník dle přiložených náčrtů <.>
<br> Dopravní značení bude vyhovovat ČSN EN 12899 - 1 a bude v souladu s TP66 (Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích) <,>
<br> Odůvodnění: realizace akce „Oprava silnice lI/474 Třanovice - Hnojník“
<br> Termín: 22.07.2019 — 29.09.2019 Etapa 0 30.07.2019 — 23.08.2019 Etapa 1 24.08.2019 — 25.08.2019 Etapa 2 26.08.2019 — 29.08.2019 Etapa 3
<br> Místo uzavírky: Etapa 0: částečná uzavírka sil.lí/474 — v úseku od mostu s D48 (Třanovice) po křižovatku se sil.|/68 Hnojník,schéma do 50 rn
<br> Etapa 1: úplná uzavírka sil."1474 (mimo dopravní obsluhu)— v úseku od mostu s D48 (Třanovice) po křižovatku s MK u zámku vobci Hnojník + úplná uzavírka sil.ll/474 (včetně BUS) v místě propustku.V úplně uzavírce (mimo dopravni obsluhu) bude provoz uvnitř stavby řízen SSZ.Etapa 2: úplná uzavírka sil.ll/474 (vč.BUS) (pokládka)— vúseku od křižovatky se sil.I/68 (Hnojník) po křižovatku s MK včetně (Hnojník — zastávka u Mlýna),pozn.: bude zajištěn průjezd dopravni obsluze do Hnojníku od Třanovíc
<br> Etapa 3: úplná uzavírka sil.ll/474 (vč.BUS) (pokládka) — v úseku od mostu s D48 (Třanovice) po křižovatku s MK (Hnojník — zastávka u Mlýna)
<br> Objízdná trasa: Etapa 0: po volně části vozovky Etapa 1: po sil.ll/474,l/68,Hnojník,|l/4762 Horní Tošanovice,ll/648 Třanovice,ll/474 a zpět Etapa 2: po sil.l/68 Hnojník,|||/4762 Horní Tošanovice,ll/648 Třanovice,l|/474 a zpět Etapa 3: po sil.ll/474,l/68 Hnojník,Ill/4762 Horní Tošanovice,Il/648 Třanovice,ll/474 a zpět
<br> Odpovědná osoba: XXXXX XXXXXX,tel.XXX XXX XXX STRABAG a.s <.>,Na ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vělopolí
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz