« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2020
Iápls :.zrzozo ze zasedání zastupitelstva Obce Naliovice dne ID.února 2020 Přítomno: 13 členů zastupitelstva [viz prezenční listina — příl.č.1) Zasedání zahájeno : 15.05 hodin Zasedání ukončeno : 19.30 hodin
<br> Starostka zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem.Program bvl řádně zveřejněn na pozvánce vsouladu se zákonem č.HBIEDCID Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů [příloha č.li.Členove zastupitelstva obdrželi pozvánku na zasedání a podkladv k jednání vsouladu sjednacim řádem.Starostka navrhla přidat do programu další bod: Jmenování členů
<br> výběrového řízení na „Dětská hřiště u školv“„
<br> Program :
<br> 'v'olba ověřovatelů zápisu <.>
<br> Pronájem obecní hospodvr s penzionem na Chlumu <.>
<br> Žádosti o příspěvkv z rozpočtu obce v roce zozo <.>
<br> Rozpočtová opatření ř.<.> 11f2l319 a 1! 20213 <.>
<br> Žádost o přehled těžbwjr v obecních lesích <,>
<br> Podání žádosti o dotaci ze St.fondu ŽP ČR na akci "Nalžovice — rozšíření ČD " Žádost ředitelkv o souhlas s vvhlášením termínu k zápisu do mateřské školv.Žádost o projednání připojení se ke kampani „vlajka pro Tibet"
<br> Žádost o jednorázově investiční snízení nájmu rekreačního zařízení na Sejcích.1D Žádost oodkoupení pozemku parc.č st.299 k ú.Nalžovickě Podhájí
<br> 11.Eápis do kronikv obce za rok 2913 <.>
<br> 12.Jmenování Členů výběrového řízení na „Dětské hřiště u školv"
<br> 13.Informace starostkv a diskuze <.>
<br> lDFPHPll-"Pl-"HH
<br> Hlasování: pro 13 proti El zdržel se i) Navrienír program bvl schválen <.>
<br> 1.Ia ove | I navržen Jaroslava Buiínováalvana Fialová.Hlasování: pro 12 proti El zdržel se1
<br> z.Pronájem oogi hospodv s penzionem <.>
<br> Záměr bvl zveřejněn na úřední desce obce od 19.9.do ?.1U.2ů19.Na pracovní schůzce zastupitelstva 3D.ledna se představil zájemce o provozování hospodvr od 1,3„2020 p„ XXXXXXX XXXXXXX.Všech X
<br> přítomných členů zastupitelstva bvlo pro uzavření nájemní smlouvv.Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo schvaluje pro...

Načteno

edesky.cz/d/3653406

Meta

Stavební informace   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz