« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Libuš - Městská část Praha 12 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - K Lukám, Na Domovině, U Bazénu, Zbudovská, Mirotická, V Rohu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Libuš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skm c25820031115390.pdf (pdf, 1.1 MB)
MĚSTSKÁ ČÁST ?BAHA 12 ! MMII! HN IIIIÍHIIÝ WINE URAD MESTSKE CASTI MP12XEHZlLCJHER ODBOR DOPRAVY
<br> Vaše značka: -,_ - ___—___ _ Č.j.: P12 9252/2020 ODO/Ci URAD MĚSTSKÉ ČÁS n ' Sp.Zn.: P12 9252/2020 ono PRAHA-Unus Vyřizuje: Ing.Cihelková Tel.: 244 028 516 DOŠLO ' 1 _03_ 29 E—mail: cihelkovamartina©praha12cz DNE: 20 Praha dne: 5.3.2020 age/„0420 „JH
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA /
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Úřad městské části Praha 12,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.& 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,ve znění p.p <.>,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy <,>
<br> zahájil
<br> na základě žádosti odboru životm'ho prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha-Libuš,se sídlem Libušská 35,142 00 Praha 4,doručené dne 18.2.2019,řízení o návrhu opatření obecné povahy dle ust.š 19a odst.2 zákona o pozemních komunikacích a ust.š 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správm'ho řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br>,v;
<br> jen „správm ra “) <.>
<br> Na základě výše uvedeného odbor dopravy Úřadu MČ Praha 12 předkládá návrh opatření obecné povahy pro
<br> dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích
<br> spočívající vinstalaci svislých dopravních značek č.B28 „zákaz zastavení“ a dodatkových tabulek č.E13 3 vyznačeným datem a dobou platnosti od 8:00 XXX do XX:XX hod.na níže uvedených pozemních komunikacích
<br> na území městske casti Praha-Libuš,dle přiložených situací DIO,z důvodu zajištění komplexní údržby a čištění pozemních komunikací <.>
<br> Komunikace:
<br>.K Lukám v termínu: 16.4.2020,21.5.2020,25.6.2020,30.7.2020,3.9.2020,8.10.2020 a 12.11.2020
<br> 0 Na Domovině v termínu: 23.4.2020,28.5.2020,2.7.2020,6.8.2020,10.9.2020 a 15.10.2020
<br> ' U Bazénu (včetně parkoviš...

Načteno

edesky.cz/d/3652263

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Libuš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz