« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Karanténa a jak se v ní chovat

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
Karanténa a jak se v ní chovat
Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb <.>,§ 2 odst.7 písm.a) <,>
se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby,která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID 19 nebo pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID 19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období,kdy by se toto onemocnění mohlo šířit <.>
Pro onemocnění COVID 19 byla stanovena 14 denní karanténa,která zohledňuje dosavadní poznatky o inkubační době onemocnění <.>
Po tuto 14 denní karanténu,je osoba povinna omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav tak,že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota,kašel,dušnost,dýchací obtíže,bolest svalů,kloubů),je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo mimo ordinační dobu linku 112 a řídit se pokyny zdravotnických pracovníků <.>
Co má dělat osoba v karanténě?
Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat pravidla osobní hygieny
· důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem,případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s XXX.XX % podílem alkoholu
· při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál),kapesník pak ihned vyhoďte
· hygienu rukou provádějte často,zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest,před jídlem a po použití toalety
· aby se zabránilo šíření infekce,nakládejte bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy svázat,nenechávat volně)
<br> dále:
· často větrat
· izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny,nejlépe využít jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou – pokud to není možné a jednolůžková izolace není k dispozici,lůžka by měla být umístěna nejméně 1 m od sebe a pokoj by měl být dostatečně odvětráván.Po použití společných toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat <.>
· čistěte a dezinfikujte často povrchy,jako jsou noční s...

Načteno

edesky.cz/d/3649884

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz