« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Mimořádné opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné opatření
%?
<br> MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375301,128 01 Praha 2
<br> Praha,10.3.2020 Č.j.: MZDR 10666/2020-1/MlN/KAN
<br> IllllllllllIlllllllllil||||l|l|||||llllll|l||l||||||||lll||l|ll||l|||
<br> MZDRXO19DGGV
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle 5 80 odst.1 písm.9) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb."),nařizuje postupem podle 5 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br> Zakazují se s účinností ode dne 10.března 2020 od 18:00 hod.divadelní,hudební,filmová a další umělecká představení,sportovní,kulturní,náboženské,spolkové,taneční,tradiční a XXX podobné akce a jiná shromáždění,výstavy,slavnosti,poutě,ochutnávky,trhy a veletrhy,a to jak veřejné,tak soukromé,s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob,a to do odvolání tohoto mimořádného opatření <.>
<br> Tento zákaz se nevztahuje na schůze,zasedání a podobné akce ústavních orgánů,orgánů veřejné moci,soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např.valná hromada akciové společnosti),které se konají na základě zákona <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.Odůvodnění:
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě <.>
<br> Str.1 z 2
<br> Předmětem opatření je zákaz pořádání hromadných akcí s předpokládanou návštěvností nad 100 osob ve stejný čas pro potřebu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení rizika vsouvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.Hromadné akce představují vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru <.>
<br> Opatření se zaměřuje na všechny pořadatele hromadnýc...

Načteno

edesky.cz/d/3649160

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lesná (okres Pelhřimov)
21. 03. 2020
20. 03. 2020
20. 03. 2020
20. 03. 2020
20. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz