« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Mimořádné opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné opatření
PARDUBlCKÝ XXXX XXXXXX XXXXXXXXX hejtman Pardubického kraje
<br> Vážené dámy,vážení pánové <,>
<br> sohledem na zajištění maximální informovanosti všech obyvatel našeho regionu si vám dovoluji z pozice hejtmana a předsedy Bezpečnostní rady Pardubického kraje zaslat aktuální informace týkající se mimořádných opatření vydaných dnes Ministerstvem zdravotnictví po jednání Bezpečnostní rady státu <.>
<br> S účinností od úterý 10.března 2020 od 18:00 platí až do odvolání plošný zákaz pořádání akcí nad 100 účastníků <.>
<br> Súčinností od středy 11.března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním,středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních,a také osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole <.>
<br> var;
<br> Další detailnejSI informace naleznete vpřiložených dokumentech vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR <.>
<br> Kontaktní osobou pro zajištění aktuálních informací je tajemník bezpečnostní rady Pardubického kraje Ing.XXXX XXXXXXXXXX — XXX XXX XXX <.>
<br> Prosím vás touto cestou o šíření informace do vašeho okolí <.>
<br> S úctou „ / /
<br> 7/ „>
<br> „ „M
<br> „M
<br> MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha,10.3.2020 Č.j.: MZDR 10666/2020-1/MlN/KAN
<br> llllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllll|lll|l|lll||||llllllll
<br> MZDRXOiQDGGV
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle 5 80 odst.1 písm.9) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle 5 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVlD-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-Z toto mimořádné opatření:
<br> Zakazují se s účinností ode dne 10.března 2020 od 18:00 hod.divadelní,hudební,filmová a další umělecká představení,sportovní,kulturní,náboženské,spolk...

Načteno

edesky.cz/d/3648621

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz