« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska128.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska128.pdf
252333333 Ešiřšš ||| llllllllillllll llLillllllty!!wlllllllllllllll
<br>,„ „,ov5 95773 urad mestskeho obvodu odbor finanční a ekonomický
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: Č.j.: POR 10293/2020/Krup.Odbor bytového hospodářství 3D- ZH-í a údržby budov Bc.XXXXX XXXXX Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX vedoucí odboru Telefon: XXX XXX XXX Fax: XXX XXX XXX E-mail: dkrupcikova©moporuba.cz Datum: 18.02.2020
<br> Rozpočtové opatření č.15/20
<br> Na základě dopisu SMC—Magistrátu č.j.SMC/089592/20/OFR/Šr ze dne 12.2.2020 realizujeme v období 02/20 rozpočtové opatření:
<br> 2 v v š uj e m e rozpočet běžných výdaiů
<br> ODPA POL Úz ORJ ORG 3612 5166 7608 2032 200000 0 20 tis.Kč 0 Jedná se o částku 19 360,— Kč na zajištění poplatků za uzavírání notářských doložek resp.dohod o splnění pohledávky se svolením k přímé vykonatelnosti <.>
<br> z v v š uj e m e rozpočet příjmů
<br> ODPA POL Úz ORJ ORG 6330 4137 7608 505 o 20 tis.Kč
<br>.převody mezi statutárními městy a městskými obvody — příjmy
<br> S pozdravem
<br> : 155/20.708 56 Ostrava-Poruba ] '(,00.245 451 DIC (200845 451
<br> \ OSTRAVAEH
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX vedoucí odboru finančního ekonomického
<br> Správce rozpočtu: Na vědomí: p.Šťastná
<br> Schváleno Radou městského obvodu Poruba dne 6.3.2020 (usn.č.1267/RMOb1822/30)
<br> Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava l_Č 00845451 DIČ CZOOB45451 CĚÉÉ“ šištčtvlřzliš www.poruba.ostrava.cz Císlo účtu 1649335379/0800 ponusg
<br> 1M
<br> 3233335332355; mmmnmmmunltgggyiymummun
<br> ov51es7
<br> úřad městského obvodu odborňnančníaekononúcký Vaše značka: Ze dne č.j.: POR 11180/2020/Krup.Útvar kultury a MA21 Sp.zn.: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX pověřena řízením útvaru Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX Fax: XXX XXX XXX E-mail: dkrupcikova©moporubacz Datum: 24.02.2020
<br> Na základě dopisu SMC—Magistrátu č.j.SMC/102680/20/OFR/Weg ze dne 19.2.2020 realizujeme v období 02/20 rozpočtové opatření:
<br> z v v š u i e m e rozpočet běžných výdaiů
<br> ODPA POL Úz ORJ ORG 3319 5169 7102 1171 7102...

Načteno

edesky.cz/d/3647737


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
13. 03. 2020
13. 03. 2020
13. 03. 2020
13. 03. 2020
13. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz