« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Krásné Pole - ev_c_25_20.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Krásné Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ev_c_25_20.pdf
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha,10.3.2020 Č.j.: MZDR 1067612020-1IMINIKAN
<br> |lllí|l|||||I|l||IlllllllllllllllHllllllllllll|ll|l||llllllllli
<br> MZDRX019DHSO
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle 5 80 odst.1 písm.9) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle 5 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.2532000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVlD-19 způsobené novým koronavirem SARS—CoV—Z toto mimořádné opatření:
<br> Zakazuje se s účinností ode dne 11.března 2020:
<br> — osobní přítomnost žáků a studentů na základním,středním a vyšším odborném
<br> \:
<br> vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona o.56112004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> — osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č.11111998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
<br> školách),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.Odůvodnění:
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVIDF19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV—Z varopě <.>
<br> Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem & šířením onemocnění COVID-19.Hromadné vzdělávání na všech typech škol
<br> Str.1 z 2
<br> představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob
<br> ve vymezeném prostoru <.>
<br> Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů <.>
<br> Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVlD-19 způso...

Načteno

edesky.cz/d/3647697

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Krásné Pole
02. 07. 2020
29. 06. 2020
23. 06. 2020
23. 06. 2020
17. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Krásné Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz