« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - SOPS - rozpočtové opatření č.3/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Licence: Dip/li „ *
<br> Ministerstvo financí
<br> XCRGBA1A /B1A (01012017/01012017)
<br> FIN 2-12 M
<br> VYKAZ PRO HODNOCENI PLNENI ROZPOCTU
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12/2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX lČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název & Sídlo Účetní ledmtkyi Sdružení obcí povodí Stonávky
<br> č.p.250 __ 739 53 Třanovice
<br> |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU _a b 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 988 000,00 2 015 500,00 1 998 809,00 202,31 99,17 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 ****** 100,00 0000 Bez ODPA 988 000,00 2 115 500,00 2 098 809,00 212,43 99,21 3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 565 000,00 565 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 565 000,00 565 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 600,63 60,06 60,06 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 000,00 600,63 60,06 60,06 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 101 100,00 100 313,68 501,57 99,22 6409 Ostatní činnosti j.n.20 000,00 101 100,00 100 313,68 501,57 99,22 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 574 000,00 2 782 600,00 2 199 723,31 139,75 79,05
<br> 50512018 11h16m56s
<br> strana 1 / 12
<br> Licence: D1QM
<br> \:
<br> ||.ROZPOCTOVĚ VÝDAJWE;
<br> ÍČQRGB/HA /B1A (01012017/010120717)
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách VýsledeTod počátku roku % RS 'víRýu a b 1 _ 2 3 » _ _ 3319 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m.26 000,00 25 588,00 ****** 98,42 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 15 000,00 14 580,00 145,80 97,20 3319 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.polzaměstnan 6 000,00 4 578,00 ****** 76,30 3319 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 000,00 2 193,00 ****** 73,10 3319 5139 Nákup materiálu j.n.55 000,00 55 000,00 55 005,00 100,01 100,01...
bez názvu
Sdružení obcí povodí Stonávky Rozpočtové opatření č.3/2018
Třanovice 250
Příjmy - název Odd.p <.>,pol.Rozpočet sch.Rozp.úprava I.Rozp.úprava II.Rozp.úprava III.Rozp.úprava IVRozp.úprava VRozpočet upr <.>
Neinv.transfery od obcí 4121
Neinv.transfery od kraje 4122 0,00
Ostatní přijaté transfery 4216
Projekt Tradice regionu 3319
Obecné příjmy a výdaje,úroky 6310
Převody z rozpočtový účtů 6330
Příjmy za činnost sdružení 6409
Celkem příjmy 0,00 0,00 0,00
<br> Výdaje - název Odd.p <.>,pol.Rozpočet sch.Rozp.úprava I.Rozp.úprava II.Rozp.úprava III.Rozp.úprava IV Rozp.úprava VRozpočet upr <.>
Projekt ŽPT,Projekt Arting 3319
Projekt Kompostery 3729
Projekt Beskydská e-trasa 3900
Poplatky za bankovní služby 6310
Převody vlástním rozpočt.Účt.6330
Poradenství 6409
Ostaní výdaje 6409
Celkem výdaje 0,00 0,00 0,00
<br> Financování Odd.p <.>,pol.Rozpočet sch.Rozp.úprava I.Rozp.úprava II.Rozp.úprava III.Rozp.úprava IV Rozp.úprava VRozpočet upr <.>
Krátkodobé půjčené prostředky 8113
Splátky kr.půjčených prostředků 8114
Změna na ZBÚ 8115 0,00
NFV - Arting 8123
Vrácení NFV - PZBO 8124
Celkem financování 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Projednáno a schváleno dne 7.8.2018 ……………………………………………………….<.>
XXXXXXXX XXXXXX,předseda
<br> X XXX XXX,XX X 034 000,00
125 000,00 125 000,00
<br> 4 763 000,00 4 763 000,00
565 000,00 -43 997,08 521 002,92
<br> 1 000,00 1 000,00
5 530 000,00 5 530 000,00
<br> 30 000,00 30 000,00
6 393 000,00 -43 997,08 5 655 000,00 12 004 002,92
<br> 343 000,00 175 000,00 518 000,00
5 451 000,00 5 451 000,00
<br> 100 000,00 150 000,00 125 000,00 375 000,00
3 000,00 3 000,00
<br> 5 530 000,00 5 530 000,00
850 000,00 850 000,00
268 000,00 268 000,00
7 015 000,00 325 000,00 5 655 000,00 12 995 000,00
<br> 4 650 000,00 4 650 000,00
-4 650 000,00 -4 650 000,00
<br> 1 072 000,00 193 997,08 1 265 997,08
175 000,00 175 000,00
<br> -450 000,00 -450 000,00
622 000,00 368 997,08 990 997,08

Načteno

edesky.cz/d/3646234

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz