« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Informace o konání ustavujícího zasedání ZO dne 1.11.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obec Vělopolí - Obecní úřad Vělopolí
<br> INFORMACE
<br> o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vělopolí
<br> Obecní úřad Vělopolí v souladu s ustanovením Q 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vělopolí,svolaného dosavadní starostkou obce Latochovou Vladislavou v souladu s 5 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Obec Vělopolí — sál obecního úřadu,Vělopolí č.p.48 Datum konání: 1.ll.2018 od 18:00
<br> Navržený 1) Určení ověřovatelů zápisu (& 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele program: 2) Schválení programu 3) Volba starosty a místostarosty &) určení,které ňmkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění ( š 71 zákona o obcích) b) určení způsobu volby starosty a místostarosty c) volba starosty d) volba místostarosty 4) Zřízení výborů a) určení počtu členů výborů b) volba předsedy finančního výboru c) volba předsedy kontrolního výboru d) volba předsedy výboru pro národnostní menšiny e) volba členů finančního výboru f) volba členů kontrolního výboru g) volba členů pro národnostní menšiny 5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (© 72 zákona o obcích) 6) Diskuse
<br> Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib <.>
<br> Ustavující zasedání je veřejné._ ÚBEC VELOPOLÍ “731.3 J“? “Tělní—foil rn
<br> Ve Vělopolí,dne 22.10.2018 - ;" ;“.“.f,' ! <,>
<br> Latochová Vladislava
<br> starostka obce Vělopolí
<br> Vyvěšeno dne: »
<br> nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
<br> Evidenčnfč'l ' “37." "f IS o ptž“ ?ÉUÉĚÁĚÚ g
<br> sejmutí) dne: "nun-.o.<.> J-nuonn ')uu Za správnost:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,<.>.<.> ÍU-r/
<br> ] | <.>
<br> Obecní úřad Vělopolí 48 739 59

Načteno

edesky.cz/d/3646233

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vělopolí
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz