« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Nabídka pozemků k pronájmu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní urad Včlop iii Datum doručení:.<.> “5 ÍQ.„W./ď C 3,__Qljjúollmj ].le
<br> nn.<.>
<br> Fm srÁrní Pozellílde ÚŘADPU POZEMKDW Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,ch: (3201312774 “RAD.Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,Libušina 50245,702 00 Ostrava
<br> \Z/ŽŽŠŠP'S zn': DATOVÁ ZPRÁVA ID DS: feva7mp
<br> Naše značka: SPU 443446120184'Pin
<br> SDÍS- značka: Obec Vělopolí
<br> Vyřizuje.: XXXXXXX XXXXXXXXX geloPOhJŽI | <,>
<br> Tel.: XXX XXX 905 39 59 cm'
<br> ID DS: z49per3
<br> E-mail: m.pinkavova©spucr.cz
<br> Datum: 27.9.2018
<br> Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění
<br> V příloze Vám zasíláme seznaml'y nepronajatých/nepropachtovaných nemovitostí ve vlastnictví státu,s kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad a které tímto nabízí případným zájemcům k pronájmu/k propachtování.Žádáme Vás o zveřejnění tohoto/těchto seznamu/ů včetně tohoto dopisu na úřední desce Vašeho úřadu,a to od 3.10.2018 do 5.2.2019 včetně <.>
<br> Po uplynutí této doby zašlete laskavě seznam/y zpět na Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,s pothením doby vyvěšení a sejmutí na úřední desce.Seznam/y zasílanýlé prostřednictvím datové zprávy je nutné zaslat včetně ověřovací doložky konverze do dokumentu <.>
<br> obsaženého v datové zprávě <.>
<br> Poznámka pro žadatele:
<br> Žadatelé o pronájem/pacht musi své žádosti uplatnit tak,aby byly doručeny Krajskému pozemkovému úřadu pro Moravskoslezský kraj v termínu nejpozději do 1.11.2018 včetně <.>
<br> Před podáním žádosti se žadatel seznámí se stavem a umístěním pozemku v terénu nebo na webu www.cuzk.cz — nahlížení do katastru nemovitostí (katastrální mapa + orto foto) <.>
<br> S pozdravem
<br> „otisk úředního razítka"
<br> Mgr.XXXX XXXXXXX
<br> ředitelka
<br> Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
<br> Evidenční číslo písemnosti: “šiř/%OK! Vyvěšeno dne: „I/0,451? “.<.>.<.> !.<.>.<.>.Sejmuto dne:.fl“.<.>.<.>.Za správnost: '.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Příloha: na...

Načteno

edesky.cz/d/3646232


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz